Baseball

Kaikkien pelien täytyy alkaa kalenteriin merkittynä aikana (paikallista aikaa), että vedot ovat voimassa. Jos peli on siirretty tai peruutettu ennen sen kalenterinmukaista alkamisaikaa, kaikki vedot mitätöidään.

Muissa kuin MLB Baseball (sisältää Minor League Baseballin) -peleissä, tai ennen kautta pelatuissa MLB-otteluissa ilman nimettyä syöttäjää, syöttäjiä ei ole listattu ja kaikki vedot ovat voimassa riippumatta joukkueiden syöttäjistä. 8,5 vuoroparin sääntö on myös voimassa, mutta jos peli lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikki vedot ovat voimassa senhetkisellä tuloksella. Seitsemän vuoroparin peleissä, jotka pelataan osana kahden peräkkäisen pelin sarjaa, 6,5 vuoroparin sääntö on voimassa.

2-way-kohteissa on voimassa Push-sääntö, ellei toisin ilmoiteta. Singlevetojen panokset palautetaan ja yhdistelmissä/parlay-vedoissa kohde käsitellään poissaolevana.

Vetojen ratkaisu

Kaikki vedot ratkaistaan asianomaisten liigojen hallintoelimien, esimerkiksi MLB:n (Major League Baseball), tarjoamien tulosten ja tilastojen perusteella.

MLB-vedot

On pelaajan vastuulla varmistua olevansa tietoinen asiaankuuluvista syöttäjämuutoksista.

 • Listattujen syöttäjien täytyy aloittaa – Veto, joka määrittelee molemmat aloitussyöttäjät. Mahdollisten muutosten jälkeen vedot eivät ole voimassa. Vedot, jotka on asetettu nimetyn syöttäjän alkuperäisen listauksen mukaan, eivät ole voimassa, jos listattu syöttäjä muuttuu ja vaihtuu sen jälkeen takaisin alkuperäiseksi syöttäjäksi.
 • Ei nimettyä (aloittavaa) syöttäjää – Joukkue joukkuetta vastaan riippumatta aloitussyöttäjästä. Vedot ovat voimassa.

Vedot, jotka on asetettu nimetylle syöttäjälle sen jälkeen, kun hänet on listattu uudelleen, ovat voimassa. Kaksinkertaisessa syöttäjän vaihtumisessa, jossa listattu syöttäjä muuttuu ja vaihdetaan takaisin, vedonlyönnin kannalta vedot käsitellään samoin kuin tavallisessa syöttäjän vaihtumisessa.

Keskeytetyssä MLB-pudotuspelissä, jota jatketaan 72 tunnin kuluessa keskeytyksestä, kaikki vedot ovat voimassa ja ratkaistaan pelin päättymisen jälkeen. Jos peliä ei pelata loppuun 72 tunnin kuluessa keskeytyksestä, kaikki vedot mitätöidään, ellei vedon ratkaisu ole jo määräytynyt.

Kalenterin mukaisesti pelaamattomat ottelut

Jos ottelupaikka muuttuu, jo asetetut vedot jäävät voimaan, mikäli kotijoukkue säilyy samana. Jos kalenteriin merkityt koti- ja vierasjoukkue vaihtuvat päinvastaisiksi, alkuperäisen listauksen perusteella asetetut vedot mitätöidään.

4,5 vuoroparin sääntö

Money Line – On pelattava vähintään viisi täyttä vuoroparia, ellei toisena lyövä joukkue ole johdossa 4,5 vuoroparin jälkeen, että vedot ovat voimassa. Jos peli lopetetaan etuajassa tai se keskeytetään tämän vaiheen saavuttamisen jälkeen, voittaja määritetään edellisen täyden vuoron jälkeisen tuloksen perusteella (ellei toisena lyövä joukkue tule tasoihin tai mene johtoon vuoroparin jälkimmäisellä vuorolla, jolloin voittaja määritetään pelin lopettamishetken tuloksen mukaan).

Huomaa, että keskeytetyt pelit eivät siirry vedonlyöntitarkoituksessa (poikkeuksena MLB-pudotuspelit). Jos peli kuitenkin lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikki vedot ovat voimassa senhetkisellä tuloksella.

6,5 vuoroparin sääntö

Yhteispisteiden ja Tasoituksellisen voittajan vedot (seitsemän vuoroparin peleissä) – Pelin täytyy edetä vähintään seitsemään täyteen vuoropariin (tai 6,5 vuoropariin, jos toisena lyöntivuorossa oleva joukkue on johdossa), että vedot ovat voimassa. Jos peli kuitenkin lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikki vedot ovat voimassa senhetkisellä tuloksella. Huomaa, että keskeytetyt pelit eivät siirry vedonlyöntitarkoituksessa.

8,5 vuoroparin sääntö

Yhteispisteiden ja Tasoituksellisen voittajan vedot – Pelin täytyy edetä vähintään yhdeksään täyteen vuoropariin (tai 8,5 vuoropariin, jos toisena lyöntivuorossa oleva joukkue on johdossa), että vedot ovat voimassa. Jos peli kuitenkin lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikki vedot ovat voimassa senhetkisellä tuloksella. Huomaa, että keskeytetyt pelit eivät siirry vedonlyöntitarkoituksessa (poikkeuksena MLB-pudotuspelit).

Ennen peliä lyödyt vedot

 • Kaikki ennen peliä asetetut vedot sisältävät lisävuoroparit, ellei toisin ilmoiteta.
 • Jos peli lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikki vedot ovat voimassa senhetkisellä tuloksella.
 • Money Line: Ratkaistaan 4,5 vuoroparin säännön mukaisesti (katso yltä).
 • Tasoituksellinen voittaja, 3-Way tasoitukset ja Vaihtoehtoiset tasoitukset: Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti (katso yltä).
 • Pelin yhteispisteet, Joukkueen yhteispisteet, 3-Way yhteispisteet ja Vaihtoehtoiset pelin yhteispisteet: Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti, paitsi jos tulos on jo määräytynyt.
 • Eniten osumia, Osumat yhteensä, Joukkueen osumat: Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti, paitsi jos yhteismäärä on jo ylittynyt, jolloin vedot tuloksesta yli ratkaistaan voittaviksi ja vedot tuloksesta alle ratkaistaan häviäviksi.
 • 4,5 vuoroparin yhteispisteet – Vedot ratkaistaan viidennen vuoroparin puolivälin (ei viidennen vuoroparin jälkimmäisen vuoron) tuloksen perusteella, ellei määritelty yhteispistemäärä ole jo ylittynyt. Tässä tapauksessa kaikki vedot ratkaistaan seuraavasti: Vedot yli määritellystä yhteispistemäärästä ratkaistaan voittaviksi ja vedot alle määritellystä yhteispistemäärästä ratkaistaan häviäviksi.
 • 4,5 vuoroparin voittaja – Vedot ratkaistaan viidennen vuoroparin puolivälin (ei viidennen vuoroparin jälkimmäisen vuoron) tuloksen perusteella, ellei ensimmäisenä lyöntivuorossa oleva joukkue ole johdossa (mahdollinen tasoitus mukaan lukien) kyseisessä vuoroparissa, missä tapauksessa ensimmäisenä lyöntivuorossa oleva joukkue ratkaistaan voittajaksi.
 • 3/5/7 vuoroparin yhteispisteet – Vedot ratkaistaan 3/5/7 täyden vuoroparin tuloksen perusteella, ellei määritelty yhteispistemäärä ole jo ylittynyt. Tässä tapauksessa kaikki vedot ratkaistaan seuraavasti: Vedot yli määritellystä yhteispistemäärästä ratkaistaan voittaviksi ja vedot alle määritellystä yhteispistemäärästä ratkaistaan häviäviksi.
 • 3/5/7 vuoroparin voittaja – Vedot ratkaistaan pelin ensimmäisten 3/5/7 vuoroparin päättymisen jälkeen, ellei toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ole jo johdossa (mahdollinen tasoitus mukaan lukien) asiaankuuluvan vuoroparin puolivälissä (mahdollinen tasoitus mukaan lukien), missä tapauksessa toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ratkaistaan voittajaksi.

Ennen peliä asetetut sivuvedot, sisältää pelaajasivuvedot

Jos peli lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikki vedot ovat voimassa senhetkisellä tuloksella.

 • Listattujen syöttäjien täytyy aloittaa, että vedot ovat voimassa. Lisävuoroparit lasketaan, ellei toisin ole ilmoitettu.
 • Kaikki ensimmäisen vuoroparin sivuvedot – Ensimmäinen vuoropari on pelattava loppuun, että vedot ovat voimassa, elleivät vedot ole jo ratkenneet.
 • Tuplatulos – Ratkaistaan viidennen vuoroparin jälkeisen tuloksen sekä lopputuloksen perusteella 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti.
 • Pariton/pariton-kohteet – Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti. Nollatuloksen sattuessa se käsitellään parillisena numerona vedonlyönnin tulosta ratkaistaessa.
 • Juoksut yhteensä – Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti, paitsi jos tulos on jo määräytynyt.
 • Johdossa x vuoroparin jälkeen – Vedot ratkaistaan ensimmäisten x vuoroparin päättymisen jälkeen, ellei toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ole jo johdossa asiaankuuluvan vuoroparin puolivälissä tai menee johtoon kyseissä vuoroparissa, missä tapauksessa toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ratkaistaan voittajaksi.
 • Ensimmäinen piste/Ensimmäisenä x juoksua – Ensimmäinen joukkue, joka saavuttaa vaaditun määrän juoksuja, ratkaistaan voittajaksi. Vedoille tulokselle "Ei kumpikaan" on oltava voimassa 8,5 vuoroparin sääntö, että vedot ratkaistaan voittaviksi.
 • Viimeinen piste – Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti.
 • Joukkue, jolla suurin pistemäärä vuoroparissa – Ratkaistaan pelin yksittäisen suurimman pistemäärän vuoroparipuoliskon perusteella. Jos molemmat joukkueet saavat saman suurimman pistemäärän, voittajaksi ratkaistaan tulos Tasapeli (vaikka toinen joukkue olisi saanut tämän pistemäärän useamman kerran kuin toinen). 8,5 vuoroparin sääntö on myös voimassa.
 • Lisävuoroparit Kyllä/Ei – Ratkaistaan tuloksena Kyllä, jos tulos on tasapeli 9 vuoroparin jälkeen (tai vaaditun vuoroparimäärän jälkeen, jos se ei ole 9), vaikka myöhempiä vuoropareja ei jostain syystä pelattaisikaan.
 • Jakso, jolloin tehdään eniten juoksuja. Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti.
 • Ensimmäisen homerunin ajankohta. – Tämä ratkaistaan pelin ensimmäisen lyödyn homerunin perusteella. Vedoille tulokselle "Ei homerunia" on oltava voimassa 8,5 vuoroparin sääntö, että vedot ratkaistaan voittaviksi.
 • Vastaparit: Eniten (yhteensä) pesiä*/Eniten osumia/Eniten strikeouteja – Että nämä vastaparit ovat voimassa, molempien pelaajien täytyy olla virallisessa aloituskokoonpanossa. 8,5 vuoroparin sääntö on voimassa, ellei molempia pelaajia tai vastaparin hävinnyttä pelaajaa ole korvattu pelissä. Molempien listattujen syöttäjien (vetojen asettamishetkellä) on aloitettava, että vedot ovat voimassa.
 • Pelaajan suoritukset: (Pesät yhteensä*/Osumat yhteensä/Strikeoutit yhteensä/Homerun-lyönti/Vapaataival/Lyöty juoksu/Juoksu). Pelaajan täytyy olla virallisessa aloituskokoonpanossa ja vastustajan listatun syöttäjän (vedon asettamishetkellä) täytyy aloittaa, että vedot ovat voimassa. 8,5 vuoroparin sääntö on voimassa, ellei vedonlyönnin ratkaisu ole jo määräytynyt joko siten, että pelaaja on saavuttanut vaaditun tuloksen tai hänet on korvattu pois pelistä ilman suorituksen saavuttamista.
 • * Pesät yhteensä saadaan laskemalla yhteen pelaajan kaikki osumat seuraavasti: Yksi osuma = 1 pesä, kaksi osumaa = 2, kolme osumaa = 3, Home Run = 4. Vain nämä lasketaan.
 • Aloitussyöttäjän täydet vuoroparit – Syöttäjän täytyy aloittaa, että vedot ovat voimassa. Vedot ratkaistaan aloitussyöttäjän syöttämien täysien vuoroparien määrän perusteella. Vedot mitätöidään, jos peli lopetetaan etuajassa tai siirretään, kun aloitussyöttäjä on yhä pelissä, eikä vaadittavaa määrää vuoropareja ole vielä saavutettu.

MLB:n kerrointehostukset/supertehostukset:

 • MLB:n "Write in Games" -otteluita ei lasketa koskaan kerrointehostukseen tai supertehostukseen. Nämä ovat otteluita, jotka eivät ole alkuperäisessä aikataulussa. Tämän vuoksi niitä ei lasketa asiakkaille annetuissa kampanjatarjouksissa tai tehostetuissa kertoimissa.

Grand Salami (Juoksut yhteensä ja Vierasjoukkueen juoksut vs Kotijoukkueen juoksut):

 • Grand Salami -vedot ratkaistaan tietyn liigan kaikissa kyseiselle päivälle aikataulutetuissa peleissä tehtyjen juoksujen yhteismäärän perusteella.
 • Kaikkien aikataulutettujen pelien täytyy jatkua vähintään yhdeksän täyttä vuoroparia (tai 8,5 vuoroparia, jos toisena lyövä joukkue on johdossa), että Grand Salami -vedot ovat voimassa. Pelien on päätyttävä aikataulutettuna päivänä (pelit voivat päättyä keskiyön jälkeen, jos ne ovat alkaneet aiemmin).
 • Grand Salami -vedoissa (Juoksut yhteensä ja Vierasjoukkueen juoksut vs Kotijoukkueen juoksut) kotijoukkueen juoksut ovat ensimmäisessä vuoroparissa toisena lyövän joukkueen tekemät juoksut. Joissain harvoissa tapauksissa toisena lyövä joukkue ei pelaa kotistadionillaan. Näissä tapauksissa toisena lyövää joukkuetta käsitellään silti kotijoukkueena näissä vedoissa.

Live-vedot

Jos peli lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikki vedot ovat voimassa senhetkisellä tuloksella.

 • Kaikki vedot ovat voimassa riippumatta syöttäjien muutoksista. Lisävuoroparit lasketaan, ellei toisin ole ilmoitettu.
 • Voittaja (Money Line) – Ratkaistaan 4,5 vuoroparin säännön perusteella.
 • Tasoituksellinen voittaja/Vaihtoehtoinen tasoitus – Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön mukaisesti.
 • Pelin yhteispisteet, Joukkueen yhteispisteet, 3-Way yhteispisteet ja Vaihtoehtoiset pelin yhteispisteet – Ratkaistaan 8,5 vuoroparin säännön perusteella, ellei tulos ole jo määräytynyt.
 • 3-Way tasoitus – Sisältää kertoimen tasoitukselliselle tasapelille. Lisävuoroparit lasketaan. 8,5 vuoroparin sääntö pätee.
 • Peli menee lisävuoropareille – Yhdeksännen vuoroparin täytyy päättyä, että vedot ovat voimassa. Jos tulos on tasan yhdeksän vuoroparin jälkeen, tämä kohde ratkaistaan tuloksena Kyllä, vaikkei lisävuoropareja pelattaisikaan pelin lopettamisen etuajassa/keskeyttämisen vuoksi.
 • Vuoroparin voitto (Nykyinen/Seuraava) – Määritellyn vuoroparin ensimmäinen ja jälkimmäinen vuoro on pelattava loppuun, ellei toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ole johdossa kyseisessä vuoroparissa, kun peli lopetetaan etuajassa/keskeytetään.
 • Vuoroparin tasoituksellinen voitto (sisältää vaihtoehtoiset tasoitukset) – Määritellyn vuoroparin ensimmäinen ja jälkimmäinen vuoro on pelattava loppuun, että vedot ovat voimassa, ellei toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ole kyseisessä vuoroparissa jo riittävässä ja ohittamattomassa johdossa tasoitus huomioiden.
 • Vuoroparin yhteispisteet (sisältää vaihtoehtoiset yhteispisteet) – Määritellyn vuoroparin ensimmäinen ja jälkimmäinen vuoro on pelattava loppuun, että vedot ovat voimassa, ellei määriteltyä yhteispistemäärää ole jo ylitetty tai peliä ole lopetettu etuajassa/keskeytetty.
 • Piste vuoroparissa (Nykyinen/Seuraava) – Määritellyn vuoroparin ensimmäinen ja jälkimmäinen vuoro on pelattava loppuun, ellei vetojen ratkaisu ole jo määräytynyt.
 • Piste vuoroparipuoliskossa/Osuma vuoroparipuoliskossa (Nykyinen/Seuraava) – Määritelty vuoroparipuolisko (ensimmäinen tai jälkimmäinen) on pelattava loppuun, ellei juoksua ole jo tehty tai osumaa tullut, kun peli lopetetaan etuajassa/keskeytetään.
 • Eniten osumia vuoroparissa saava joukkue (Nykyinen/Seuraava) – Määritellyn vuoroparin ensimmäinen ja jälkimmäinen vuoro on pelattava loppuun, että vedot ovat voimassa, ellei toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ole saanut eniten osumia, kun peli lopetetaan etuajassa/keskeytetään.
 • Osumat yhteensä vuoroparissa (Nykyinen/Seuraava)/Juoksut yhteensä vuoroparissa (Nykyinen/Seuraava) – Määritellyn vuoroparin ensimmäinen ja jälkimmäinen vuoro on pelattava loppuun, ellei ratkaisu ole jo määräytynyt.
 • Johdossa "X" vuoroparin jälkeen – Määritellyn vuoroparin ensimmäinen ja jälkimmäinen vuoro on pelattava loppuun, että vedot ovat voimassa, ellei toisena lyöntivuorossa oleva joukkue ole ohittamattomassa johdossa, kun peli lopetetaan etuajassa/keskeytetään. Jos peli lopetetaan etuajassa suuren piste-eron vuoksi (Mercy Rule), kaikkien pelaamattomien vuoroparien jälkeistä johtoa koskevat kohteet tuomitaan voittaviksi ottelun voittajan osalta.
 • Ensimmäisenä tietty pistemäärä -kohteet/Joukkueen yhteispisteet/Osumat yhteensä – 8,5 vuoroparin sääntö on voimassa, ellei vetojen ratkaisu ole jo määräytynyt, tai jos pelin luonnollinen päätös tarkoittaisi vetojen lopputuloksen määräytymistä.
 • Jos tasatilanteessa oleva peli lopetetaan etuajassa/keskeytetään, ja pelin luonnollinen päätös vaatii voittajan, vedot asiaankuuluvasta Ensimmäisenä tietty pistemäärä -kohteesta mitätöidään. Esimerkki: MLB-peli lopetetaan etuajassa tai keskeytetään tilanteessa 3–3 10 vuoroparin jälkeen. Tässä tapauksessa kaikki vedot kohteesta Ensimmäisenä 4 pistettä mitätöidään. Vedot kohteista Ensimmäisenä 5/6/7 pistettä ratkaistaan tuloksena "Ei kumpikaan".
 • Seuraavan pisteen saava joukkue – Jos peli keskeytetään, kaikki jo tehtyjä juoksuja koskevat kohteet ovat voimassa. Vedot seuraavasta juoksusta pelin lopettamisen etuajassa/keskeyttämisen hetkellä eivät ole voimassa.
 • Voittomarginaali – 8,5 vuoroparin sääntö pätee. Ratkaisussa sisällytetään ylimääräiset vuoroparit MLB-peleissä. Muissa kuin MLB-peleissä saatavilla on vaihtoehto Tasapeli, jos pelin päättyminen tasapeliin on mahdollista. Jos MLB-peli päättyy tasapeliin, kun peli lopetetaan etuajassa tai siirretään, kaikki panokset mitätöidään.

Futuurit – Yleiset säännöt

Vedonlyönti sarjasta

Vedot mitätöidään, jos sääntöjen mukainen pelimäärä (vastaavien hallinto-organisaatioiden mukaan) ei täyty tai muuttuu.

Vedonlyönti mestaruudesta, liigasta ja divisioonasta

Kaikki vedot jäävät voimaan riippumatta joukkueen sijainnin muutoksesta, joukkueen nimen vaihdoksesta ja kauden pituudesta tai pudotuspelimuodosta.

American Leaguen tai National Leaguen voitto

Joukkue, joka etenee World Seriesiin, katsotaan voittajaksi.

Vedonlyönti villistä kortista

Joukkue, joka etenee MLB-pudotuspeleihin villillä kortilla, tuomitaan voittajaksi.

Vetopaketti

Jos aloittavaa syöttäjää ei ole nimetty, vedot ovat voimassa huolimatta aloittavan syöttäjän muutoksista.

Pesäpallo

Ratkaisuissa lasketaan ylimääräiset vuoroparit. Jos peliä siirretään tai se perutaan ennen sen aikataulun mukaista alkamisaikaa, kaikki pelin vedot mitätöidään.

Jos sinulla on kysyttävää urheiluvedonlyönnistä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Usein kysyttyä urheiluvedonlyönnistä

Sports Betting FAQ

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin urheiluvedonlyönnistä BetStarsilla.

Asiakaspalvelu

Support

BetStarsin asiakaspalvelu auttaa sinua 24/7 ja vastaa kysymyksiin, joita ei käsitellä usein kysytyissä kysymyksissä.

Pelaaminen oikealla rahalla

Chip Stack

Tee ensimmäinen oikean rahan talletuksesi ja aloita pelaaminen BetStarsilla. Talletusten tekeminen on nopeaa ja turvallista.