Moottoriurheilu – sisältää Formula 1:n, Nascar/Indy/Cart-kisat ja moottoripyöräkisat

Formula 1

Kaikki kilpa-ajovedot ratkaistaan lajin hallintoelimen, Federation Internationale de l'Automobilen (FIA), palkintojenjakotilaisuuden aikaisen virallisen tulosluettelon mukaisesti.

FIA:n virallisen määrittelyn mukaisesti vähintään 90 % kisan kierroksista ajavat ajajat ratkaistaan sijoittuneiksi. Kaikki ajajat saavat kuitenkin sijoituksen, jota käytetään vastapari- ja sijoitusvedoissa.

Aika-ajoihin osallistuva ajaja, joka epäonnistuu aika-ajoissa, katsotaan osallistuneeksi ja hän sijoittuu muiden osallistuvien ajajien jälkeen viimeiseksi. Mikäli kaksi tai useampi ajaja epäonnistuu aika-ajoissa, heidän aika-ajoaikansa määrittävät heidän sijoituksensa kisassa.

Kisan aloitukseksi katsotaan lämmittelykierroksen aloitussignaali. Kaikki ajajat ovat pelissä tästä eteenpäin.

Kisan vastapari- ja ryhmävedoissa ajaja, joka sijoittuu korkeimmalle, määritellään voittajaksi. Myöhemmät hylkäämiset/rangaistukset, jotka annetaan palkintojenjaon jälkeen, eivät vaikuta ratkaisuun. Mikäli molemmat tai kaikki ajajat epäonnistuvat kisan suorittamisessa loppuun, vastapari- ja ryhmävedot ratkaistaan palkintojenjaon aikaisen virallisen Formula 1 -tuloksen perusteella. Kun ajajat osallistuvat aika-ajoihin, kaikki vedot ovat voimassa. Tattersallsin säännön 4 (c) mukaiset "Ei vetoa poissaoleville"-vähennykset saattavat olla voimassa.

Vedot Formula One -mestaruudesta ja Valmistajien tallimestaruudesta ratkaistaan FIA:n virallisten tulosten perusteella välittömästi kauden viimeisen kisan palkintojenjakotilaisuuden jälkeen. Myöhemmät hylkäämiset/rangaistukset eivät vaikuta ratkaisuun. Kuskien ja valmistajien mestaruustittelit myönnetään eniten pisteitä kauden aikana saavuttavalle ajajalle ja valmistajalle. Mestaruussijoituksen "dead heat"-tapauksissa enemmän parempia kisatuloksia saavuttanut ajaja tai valmistaja voittaa mestaruuden.

Aika-ajojen voittaja

Aika-ajot koostuvat kolmesta sessiosta, joissa kahdessa ensimmäisessä sessiossa kuusi hitainta kuskia putoaa pois ja loput ajajat taistelevat kolmannessa sessiossa aloituspaikoista. Aika-ajovedot ratkaistaan kolmannen aika-ajosession nopeimman kierroksen perusteella. FIA:n tallentamat viralliset ajat määrittävät vetojen ratkaisun kaikissa aika-ajojen vedoissa (mestaruus- ja vastaparivedoissa). Myöhemmät rangaistukset tai muutokset eivät vaikuta ratkaisuun.

Ensimmäinen keskeyttävä ajaja

Tämä on veto kisan ensimmäisestä keskeyttäjästä. Veto alkaa lämmittelykierroksen aloitussignaalista. Mikäli ajaja ei pääse radalle missään vaiheessa kisaa, valinta mitätöidään tämän kohteen osalta. Ratkaisun määrittää keskeyttämisen kierrosnumero. Mikäli useampi kuin yksi auto keskeyttää samalla kierroksella, "dead heat"-säännöt ovat voimassa.

Ensimmäinen keskeyttävä auto

Vedot ovat voimassa, kun lämmittelykierros alkaa. Ratkaisun määrittää keskeyttämisen kierrosnumero. Mikäli useampi kuin yksi auto keskeyttää samalla kierroksella, "dead heat"-säännöt ovat voimassa. Ajajaa, joka ei pääse radalle missään vaiheessa kisaa, ei lasketa vetojen ratkaisussa.

Ei-sijoittunut

Veto alkaa lämmittelykierroksen aloitussignaalista. FIA:n virallisen määrittelyn mukaisesti vähintään 90 % kisan kierroksista ajavat ajajat ratkaistaan sijoittuneiksi. Ajajaa, joka ei pääse radalle missään vaiheessa kisaa, ei lasketa vetojen ratkaisussa.

Kaikissa A1 Grand Prix -kohteissa, sekä feature-, että sprint-kisoissa, kaikki vedot ratkaistaan kyseisen kisan palkintojenjakoseremonian aikaisten virallisten A1 Grand Prix -tulosten perusteella. Myöhemmät hylkäämiset eivät vaikuta ratkaisuun.

Johdossa yhden kierroksen jälkeen

Voittaja on ajaja, joka johtaa kisaa yhden kisakierroksen jälkeen (lämmittelykierrosta ei lasketa). Jos ensimmäistä kierrosta ei ajeta loppuun, vedot mitätöidään. Jos kisa alkaa turva-autojaksolla, vedot mitätöidään.

Onko kisassa turva-autojakso?

Turva-autojakso määritellään tarpeeksi ajaa turva-autolla johdossa olevan auton edellä tietyn kisan aikana. Mikäli kisa alkaa turva-autojaksolla, kaikki turva-autoa koskevat vedot ratkaistaan "Kyllä"-tapahtumiksi. Jos kisa päättyy turva-autojaksolla, mutta turva-auto ei pääse kisan johdossa olevan auton eteen, tämä kohde ratkaistaan "Kyllä"-tapahtumaksi. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että virtuaalisia turva-autoja ei lasketa tämän kohteen ratkaisuun.

Nopein harjoituksessa 1/2/3

Tässä ratkaisussa käytetään FIA:n tallentamia virallisia kierrosaikoja. Vähintään yhden ajajan on saatava kierrosaika kyseisessä harjoitussessiossa, että vedot ovat voimassa. Mikäli yhtään kierrosaikaa ei tallenneta yhdellekään ajajalle, kaikki vedot mitätöidään.

Tasoitusvedot

Jokaisen ajajan tasoitus lasketaan heidän kisa-aikaansa. Ajaja, jolla on paras kisa-aika tasoituksen laskemisen jälkeen, määritellään voittajaksi. Kisan johtajan on ajettava vähintään 40 kierrosta, että vedot ovat voimassa. Vedot ovat voimassa riippumatta yksittäisistä keskeyttämisistä. Ajaja, joka ei aja kisaa loppuun, tai jonka virallinen sijoitus on yhden tai useamman kierroksen jäljessä voittajasta, määritellään häviäjäksi. Dead Heat -säännöt ovat voimassa.

Kisan paras muista

Vedot ratkaistaan FIA:n palkintojenjakoseremonian aikaisten virallisten tulosten perusteella. Vedot ovat voimassa yksittäisistä keskeyttämisistä riippumatta.

Keskeyttää ensimmäisellä kierroksella

Ajaja, joka ei aja yhtään kierrosta FIA:n virallisen tulosluettelon mukaan, on voittaja. Jos ajaja ei aloita lämmittelykierrosta, kyseistä ajajaa koskevat vedot mitätöidään.

Johdossa tietyn kierrosmäärän jälkeen

Voittaja on ajaja, joka johtaa kisaa tietyn kierroksen jälkeen FIA:n virallisen tulosluettelon mukaan. Jos määritettyä määrää kierroksia ei ajeta loppuun, vedot mitätöidään.

Ajajan sijoitus ensimmäisen kierroksen päätyttyä

Ajajan sijoitus ensimmäisen täysin ajetun kierroksen päätyttyä tietyssä Grand Prixissä. Ratkaisu perustuu FIA:n viralliseen tulosluetteloon. Nimetyn ajajan on aloitettava kisa, että veto on voimassa.

Sijoittuu kisassa paremmin/samoin/huonommin kuin lähtöruudukossa

Ratkaisu perustuu FIA:n virallisen tulosluettelon ajajan lopulliseen sijoitukseen palkintojenjakoseremonian aikaan ja ajajan lähtöruutuun kisan alussa. Saadakseen sijoituksen ajajan on sijoituttava FIA:n sääntöjen mukaisesti. Vedot ajajasta, joka määritellään keskeyttäneeksi FIA:n virallisessa tulosluettelossa ja jolla ei ole sijoitusta, ratkaistaan hävinneiksi. Vedot ajajista, jotka eivät aloita kisaa määrätyltä lähtöruudultaan (sisältäen varikkosuoran), ratkaistaan mitätöidyiksi.

Tiimiparit

Ratkaisu perustuu tiimien keräämiin pisteisiin tietyssä kisassa.

Ajajien tasoitusparit

Tulos määritellään tasoituksen laskemisen jälkeen kahden nimetyn ajajan tietyssä kisassa keräämien pisteiden perusteella.

Jos ajaja vaihtaa tiimiä kesken kisaviikon tai jos kisaan osallistuu uusi ajaja, kaikki tehdyt vedot ennen näitä muutoksia ratkaistaan uudelleen oikealla kertoimella ottaen huomioon tiimin ja auton vaihdot. Tämä koskee kaikkia F1:lle tarjottuja kohteita. Päätöksemme tässä asiassa on lopullinen.

Kaikissa kisakohteissa vedot noudattavat "Ei vetoa poissaoleville"-sääntöä. Kaikki vedot ajajille, jotka eivät osallistu kisaan (muusta syystä kuin karsiutuminen), ratkaistaan mitätöidyiksi. Pidätämme oikeuden soveltaa Tattersallin sääntöä 4 (c) poissaolevista palauttamillemme panoksille.

Nascar/Indy Car/Cart Racing

Mestaruuskisavedonlyönnissä valinta "muu osallistuja" sisältää kaikki ajajat, joita ei ole lueteltu mestaruuskertoimissa. Ajajat, jotka eivät voita paikkaa kisassa, määritellään poissaoleviksi. Kisan on oltava järjestetty viikon sisällä kalenteriin merkitystä kisa-ajasta. NASCAR / INDY -kisan virallinen voittaja ratkaistaan voittajaksi vedonlyöntitarkoituksessa, tämä sisältää kaikki ennenaikaisesti keskeytetyt kisat.

Ajajien vastaparit

Kaikki paritulokset ratkaistaan virallisen tuloksen perusteella. Jos toinen ajaja ei suorita kisaa, toinen ajaja ratkaistaan voittajaksi. Jos kumpikaan ajaja ei aja kisaa loppuun, voittaja ratkaistaan ajettujen kierrosten perusteella. Jos molemmat ajajat keskeyttävät samalla kierroksella, hallintoelimen määrittämä virallinen sijoitus ratkaisee vedon. Molempien ajajien on aloitettava kisa, että veto on voimassa. Kaikki vedot mitätöidään, mikäli ajajalla on sijainen.

World Rally Championship (WRC)

Kaikki kisavedot ratkaistaan palkintojenjakoseremonian aikaisten virallisten WRC:n tulosten perusteella. Myöhemmät hylkäämiset eivät vaikuta ratkaisuun.

Mestaruuskohteet ratkaistaan "all-in run or not"-säännön perusteella.

Moto GP/World Superbikes/British Superbikes/AMA Supercross

Mestaruudet

Mestaruuskohteet ratkaistaan "all-in or not"-säännön perusteella (vedot poissaoleville ratkaistaan häviäviksi).

Kaikki kisavedot ratkaistaan virallisen kisajärjestäjän virallisten tulosten perusteella. Myöhemmät rangaistukset tai muutokset eivät vaikuta ratkaisuun.

Finaalierän voittajat (Supercross)

Kaikki alkueräkisojen aloittajat luokitellaan osallistujiksi finaalierälähtöön, riippumatta siitä etenivätkö he finaalierään vai eivät.

Paalupaikka

Voittaja on ajaja, joka aloittaa kisan virallisesti paalupaikalta. Myöhempiä muutoksia lähtöruutusijoituksiin ei huomioida.

Aika-ajojen vastaparit

Molempien ajajien on osallistuttava aika-ajoihin ja vähintään toisen on suoritettava aika-ajokierros, että vedot ovat voimassa.

Kisan vastaparit

Molempien ajajien on aloitettava, että veto on voimassa. Jos kumpikaan ajajista ei suorita kisaa, enemmän kierroksia ajanut ajaja ratkaistaan voittajaksi. Vedot eivät ole voimassa, mikäli molemmat ajajat ajavat saman määrän kierroksia. Myöhemmät rangaistukset eivät vaikuta vetoihin.

Ryhmävedonlyönti

Voittaja on ajaja, joka sijoittuu korkeimmalle sijalle palkintojenjakoseremonian aikaan. Jos yksikään ryhmän ajajista ei sijoitu, eniten kierroksia ajanut ajaja ratkaistaan voittajaksi. Jos kaksi tai useampi ajaja keskeyttää samalla kierroksella, eikä yksikään ryhmän ajajista sijoitu, "Dead heat"-sääntö on voimassa. Ajajat ovat ryhmissä vain vedonlyöntitarkoituksessa. Tattersallsin säännön 4 (c) mukaiset "Ei vetoa poissaoleville"-vähennykset saattavat olla voimassa. Vedot ratkaistaan virallisen kisajärjestäjän palkintojenjakoseremonian aikaisten tulosten perusteella.

Isle of Man TT

Kaikki Isle of Man TT -vedot ratkaistaan palkintojenjakoseremonian aikaisen virallisen Isle of Man TT -tulosluettelon perusteella. Myöhemmät hylkäämiset eivät vaikuta ratkaisuun.

Speedway

Yksittäisen kisan vedonlyönti

Keskeytetyn kisan tapauksessa kaikki vedot mitätöidään, paitsi tapauksissa, joissa loppukisa ei olisi vaikuttanut tulokseen.

Yksittäisen erän voittaja

Jokaisen neljän ajajan on aloitettava kyseinen erä, mutten vedot mitätöidään.

Yleiset moottoriurheilun säännöt

Jos kuljettaja/ajaja osallistuu karsintaan, hänen katsotaan osallistuneen kilpailuun huolimatta siitä aloittaako hän kilpailun tai ei.

Jos sinulla on kysyttävää urheiluvedonlyönnistä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Usein kysyttyä urheiluvedonlyönnistä

Sports Betting FAQ

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin urheiluvedonlyönnistä BetStarsilla.

Asiakaspalvelu

Support

BetStarsin asiakaspalvelu auttaa sinua 24/7 ja vastaa kysymyksiin, joita ei käsitellä usein kysytyissä kysymyksissä.

Pelaaminen oikealla rahalla

Chip Stack

Tee ensimmäinen oikean rahan talletuksesi ja aloita pelaaminen BetStarsilla. Talletusten tekeminen on nopeaa ja turvallista.