Bejzbol

Sve utakmice moraju početi u zakazanom terminu (lokalno vrijeme) kako bi ulozi bili važeći. Ako je utakmica odgođena ili otkazana prije zakazanog početnog vremena, svi će ulozi biti otkazani.

Za utakmice koje nisu dio MLB bejzbolske lige (uključujući i Minor League Baseball) ili za predsezonske MLB utakmice za koje nije imenovan bacač, ne navode se bacači i svi su ulozi važeći bez obzira na to tko baca za koju ekipu. Također, primjenjuje se pravilo o najmanje 8,5 inninga, no kada utakmica završi ranije uz 'Mercy' pravilo, svi će ulozi biti obrađeni prema rezultatu u tom trenutku. Na utakmicama sa sedam inninga, kada se igraju dvije utakmice u jednom danu, primjenjuje se pravilo o najmanje 6,5 inninga.

Kod klađenja na parove s dvije opcije vrijedi pravilo poništenja, osim ako je drugačije navedeno. Pojedinačni ulozi se vraćaju, a kod višestrukih uloga par se tretira kao da je neodržan.

Obračun uloga

Svi obračuni temelje se na rezultatima i statistici koju objavi nadležno tijelo odgovarajućih liga, na primjer, MLB (Major League Baseball).

Klađenje na MLB

Igračeva je odgovornost da bude svjestan odgovarajućih promjena bacača.

 • Navedeni bacači moraju početi: klađenje koje navodi oba početna bacača. Bilo koja varijacija rezultirat će nevažećim parom. Ulozi koji su postavljeni kada je imenovani bacač prvotno naveden neće biti važeći ako se najprije zamijeni bacač, a kasnije se originalni bacač ponovo navede.
 • Nema navedenih (početnih) bacača: ekipa protiv ekipe neovisno o prvom bacaču. Svi će ulozi biti važeći.

Ulozi koji su na imenovanog bacača postavljeni nakon promjene popisa bit će važeći. Kod dvostruke promjene bacača, odnosno, kada je navedeni bacač promijenjen i zatim ponovo naveden u svrhe klađenja, ulozi će se tretirati kao da je došlo do uobičajene promjene bacača.

Ako bilo koja odgođena utakmica u MLB doigravanju ponovo počne u roku od 72 sata od odgode, svi će ulozi biti važeći i obračunat će se na kraju utakmice. Ako se utakmica ne završi u roku od 72 sata od odgode, svi će ulozi biti poništeni, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga.

Utakmice koje nisu odigrane kao što je navedeno

Ako se promijeni mjesto održavanja utakmice, ulozi koji su već postavljeni ostat će važeći ako je ista ekipa još uvijek označena kao domaćin. Ako su domaćin i gost navedene utakmice zamijenjeni, svi ulozi koji se temelje na prvotnim podacima bit će poništeni.

Pravilo 4,5 inninga

Pobjednik: mora se odigrati najmanje pet punih inninga kako bi ulozi bili važeći, osim ako ekipa koja udara druga ne vodi nakon 4,5 inninga. Ako je utakmica otkazana ili odgođena nakon što se odigra odgovarajući broj inninga, pobjednik se određuje prema rezultatu nakon posljednjeg punog inninga (osim ako ekipa koja udara druga ne izjednači ili preuzme vodstvo u drugoj polovici inninga, kada je pobjednik određen prema rezultatu u trenutku otkazivanja utakmice).

Napominjemo da se odgođene utakmice ne prenose (uz iznimku utakmica u MLB doigravanju). Međutim, kada utakmica završi ranije uz 'Mercy' pravilo, svi će ulozi biti obrađeni prema rezultatu u tom trenutku.

Pravilo 6,5 inninga

Klađenje na ukupan broj bodova i hendikep (za utakmice sa sedam inninga): mora se odigrati najmanje sedam punih inninga na utakmici (ili 6,5 inninga ako je ekipa koja udara druga u vodstvu) kako bi ulozi bili važeći. Međutim, kada utakmica završi ranije uz 'Mercy' pravilo, svi će ulozi biti obrađeni prema rezultatu u tom trenutku. Napominjemo da se odgođene utakmice ne prenose.

Pravilo 8,5 inninga

Klađenje na ukupan broj bodova i hendikep: mora se odigrati najmanje devet punih inninga na utakmici (ili 8,5 inninga ako je ekipa koja udara druga u vodstvu) kako bi ulozi bili važeći. Međutim, kada utakmica završi ranije uz 'Mercy' pravilo, svi će ulozi biti obrađeni prema rezultatu u tom trenutku. Napominjemo da se odgođene utakmice ne prenose (uz iznimku utakmica u MLB doigravanju).

Ulozi prije utakmice

 • Svi ulozi postavljeni prije utakmice uključuju dodatne inninge, osim ako je drugačije navedeno.
 • Kada se primjenjuje 'Mercy' pravilo, svi će ulozi biti obrađeni prema rezultatu u tom trenutku.
 • Klađenje na pobjednika: obračunava se prema pravilu 4,5 inninga (pogledajte iznad).
 • Klađenje na hendikep, hendikep s tri opcije i alternativan hendikep: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga (pogledajte iznad).
 • Klađenje na ukupan broj bodova na utakmici, ukupan broj bodova pojedine ekipe, ukupan broj bodova s tri opcije i alternativne ponude na ukupan broj bodova: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga.
 • Klađenje na najviše udaraca, ukupno udaraca, ukupno udaraca pojedine ekipe: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga. Međutim, kada je ukupan broj već premašen, ulozi na više bit će obračunati kao pobjednički, a ulozi na manje kao gubitni.
 • Ukupan broj bodova nakon 4,5 inninga: ulozi će biti obračunati prema rezultatu na sredini 5. inninga (a ne, primjerice, u drugoj polovici 5. inninga), osim ako je naveden ukupan broj bodova već premašen. Kada se to dogodi, svi ulozi bit će obračunati prema sljedećem: ulozi na više bit će obračunati kao pobjednički, a ulozi na manje bit će obračunati kao gubitni.
 • Hendikep nakon 4,5 inninga: ulozi će biti obračunati prema rezultatu na sredini 5. inninga (a ne, primjerice, u drugoj polovici 5. inninga), osim ako ekipa koja udara prva nije u vodstvu (uz bilo koji hendikep primijenjen) na početku prve polovice 5. inninga ili osvoje bod za vodstvo (uz bilo koji hendikep primijenjen) u tom inningu, kada će se ekipa koja udara prva smatrati pobjednikom.
 • Ukupan broj bodova nakon 3./5./7. inninga: ulozi će biti obračunati na temelju rezultata nakon 3/5/7 punih inninga, osim ako navedeni ukupan broj bodova nije već premašen. Kada se to dogodi, svi ulozi bit će obračunati prema sljedećem: ulozi na više bit će obračunati kao pobjednički, a ulozi na manje bit će obračunati kao gubitni.
 • Hendikep nakon 3./5./7. inninga: ulozi će biti obračunati prema rezultatu nakon završetka prva 3/5/7 inninga utakmice, osim ako ekipa koja udara druga nije već (uz bilo koji hendikep primijenjen) na polovici odgovarajućeg inninga, ili osvoji bod za vodstvo (uz bilo koji hendikep primijenjen) u tom inningu, kada će se ekipa koja udara druga smatrati pobjednikom.

Popratna ulaganje prije utakmice, uključujući popratna ulaganja na igrače

Kada se primjenjuje 'Mercy' pravilo, svi će ulozi biti obrađeni prema rezultatu u tom trenutku.

 • Navedeni bacači moraju početi kako bi ulozi bili važeći. Računaju se dodatni inninzi, osim ako nije navedeno drugačije.
 • Sva popratna ulaganja na 1. inninge - 1. inning mora se dovršiti kako bi ulozi bili važeći, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti potrebni za obračun uloga.
 • Dvostruki rezultat: obračunava se na temelju rezultata na kraju 5. inninga i konačnog rezultata prema pravilu 8,5 inninga
 • Mogućnosti klađenja na parno/neparno: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga. Ako je rezultat nula, u svrhe klađenja to će se smatrati parnim brojem
 • Ukupan broj bodova: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga.
 • Vodstvo nakon x inninga: ulozi će biti obračunati prema rezultatu nakon završetka x inninga osim ako je ekipa koja udara druga već u vodstvu na sredini odgovarajućeg inninga, ili osvoji bod za vodstvo u tom inningu. Tada će ekipa koja udara druga biti označena kao pobjednik.
 • 1. ekipa koja postiže bod/Utrka do x bodova: prva ekipa koja postigne potreban broj bodova smatrat će se pobjednikom. Kod uloga na to da nijedna ekipa neće postići bod mora se zadovoljiti pravilo 8,5 inninga kako bi takvi ulozi bili pobjednički.
 • Ekipa koja posljednja postiže bod: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga.
 • Ekipa s inningom s najviše osvojenih bodova: obračunat će se prema polovici inninga u kojoj je osvojeno najviše bodova na utakmici. Ako obje ekipe imaju jednak najviši rezultat, ulozi na izjednačeno obračunat će se kao pobjednički (čak i ako je jedna ekipa stigla do tog rezultata češće od druge). Također, primjenjuje se pravilo 8,5 inninga.
 • Dodatni inninzi - Da/Ne: bit će obračunati kao 'Da' ako je izjednačeno nakon devet inninga (ili propisani broj inninga ako taj broj nije devet), čak i ako kasniji inninzi nisu odigrani iz bilo kojeg razloga.
 • Kada će se osvojiti najviše bodova? Obračunava se prema pravilu 8,5 inninga.
 • Tko će postići prvo optrčavanje? - obračunava se prvo optrčavanje u utakmici. Kod uloga na to da nijedna ekipa neće postići optrčavanje, mora se primijeniti pravilo 8,5 inninga kako bi ti ulozi bili pobjednički.
 • Dueli: Najviše baza (ukupno)*/Najviše udaraca/Najviše izbacivanja - za ove duele igrači moraju biti u službenoj početnoj postavi kako bi ulozi bili važeći. Primjenjuje se pravilo 8,5 inninga, osim ako oba igrača, ili igrač koji je izgubio duel, nisu već zamijenjeni i napustili utakmicu. Oba navedena početna bacača (u trenutku postavljanja uloga) moraju početi kako bi ulozi bili važeći.
 • Učinak igrača: (Ukupno baza*/Ukupno udaraca/Ukupno izbacivanja/Postignutih optrčavanja/Odlučujuće optrčavanje/Broj bodova/Osvojen bod). Igrač mora biti u službenoj početnoj postavi i protivnički navedeni bacač (u trenutku postavljanja uloga) mora početi kako bi ulozi bili važeći. Primjenjuje se pravilo 8,5 inninga, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga tako da je igrač postigao potreban rezultat ili je zamijenjen te je napustio utakmicu prije nego što je postigao rezultat.
 • *Ukupan broj baza računa se zbrajanjem svih udaraca koje igrač postigne i to kao pojedinačne = 1 baza, dvostruke = 2 baze, trostruke = 3 baze, optrčavanje = 4 baze. Samo se ti računaju.
 • Broj inninga početnog bacača: bacač mora početi kako bi ulozi bili važeći. Ulozi se obračunavaju na temelju broja punih inninga u kojima je početni bacač bacao lopticu. Ulozi će biti poništeni ako je utakmica otkazana ili odgođena, a početni je bacač još uvijek u igri i nije dostigao potreban broj odigranih inninga.

Poboljšani koeficijenti/Super poboljšani koeficijenti na MLB:

 • Svi poboljšani koeficijenti i super poboljšani koeficijenti uvijek će isključivati MLB utakmice promijenjenog termina. To su igre koje nisu dio originalnog rasporeda i neće se uzimati u obzir ni za kakve promotivne ponude ili poboljšane koeficijente za korisnike.

Grand Salami (ukupno bodova i bodovi u gostima vs bodovi kod kuće):

 • Oklade na Grand Salami bit će odlučene prema ukupnom broju bodova svih utakmica određene lige na određeni dan.
 • Na svim zakazanim igrama mora se odigrati barem devet punih inninga (ili 8,5 inninga ako ekipa koja udara druga vodi) i sve moraju dovršiti na zakazani dan (igre mogu završiti nakon ponoći ako su počele prije) kako bi se Grand Salami obračunavao.
 • Kod oklada na Grand Salami (ukupno bodova i bodovi u gostima vs bodovi kod kuće), bodovi ekipe kod kuće bit će bodovi koje sakupi ekipa koja udara druga u prvom inningu. U rijetkim slučajevima, ekipa koja udara druga neće igrati na domaćem stationu. Tada će se ekipa koja udara druga, u svrhu ovih oklada, još uvijek smatrati ekipom koja igra kod kuće.

Uživo

Kada se primjenjuje 'Mercy' pravilo, svi će ulozi biti obrađeni prema rezultatu u tom trenutku.

 • Svi će ulozi biti važeći neovisno o promjenama bacača. Računaju se dodatni inninzi, osim ako nije navedeno drugačije.
 • Klađenje na pobjednika: obračunava se prema pravilu 4,5 inninga.
 • Hendikep/alternativni hendikep: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga
 • Klađenje na ukupan broj bodova na utakmici, ukupan broj bodova pojedine ekipe, ukupan broj bodova s tri opcije i alternativne ponude na ukupan broj bodova: obračunava se prema pravilu 8,5 inninga, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga.
 • Hendikep s tri opcije: uključuje hendikep s koeficijentom za izjednačeno. Računaju se dodatni inninzi. Primjenjuje se pravilo 8,5 inninga.
 • Dodatni inninzi: deveti inning mora biti dovršen kako bi ulozi bili važeći. Ako je izjednačeno nakon devet inninga, ova mogućnost bit će obračunata kao 'Da', čak i ako se dodatni inninzi ne odigraju zbog otkazivanja/odgode utakmice.
 • Osvojen inning (trenutni/sljedeći): obje polovice inninga moraju biti dovršene, osim ako ekipa koja u određenom inningu udara druga vodi kada je utakmica otkazana/odgođena.
 • Hendikep na inning (uključujući alternativne ponude): obje polovice inninga moraju biti dovršene kako bi ulozi bili važeći, osim ako ekipa koja u određenom inningu udara druga nije već zadovoljila uvjete para i oklada se na nju ne može izgubiti.
 • Ukupno inninga (uključujući alternativne ponude): obje polovice određenog inninga moraju biti dovršene kako bi ulozi bili važeći, osim ako navedeni broj nije već premašen u trenutku kada je utakmica otkazana/odgođena.
 • Bod u inningu (trenutnom/sljedećem): obje polovice određenog inninga moraju biti dovršene, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga.
 • Bod u polovici inninga/Udarac u polovici inninga (trenutnoj/sljedećoj): odgovarajuća polovica inninga (prva ili druga) mora biti dovršena, osim ako već nije postignut broj bodova ili udaraca u trenutku kada je utakmica otkazana/odgođena.
 • Ekipa s najviše udaraca u inningu (trenutnom/sljedećem): obje polovice inninga moraju biti dovršene kako bi ulozi bili važeći, osim ako ekipa koja u određenom inningu udara druga već ima najviše udaraca kada je utakmica otkazana/odgođena.
 • Ukupno udaraca u inningu (trenutnom/sljedećem)/Ukupan broj bodova u inningu (trenutnom/sljedećem): obje polovice određenog inninga moraju biti dovršene, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga.
 • Vodstvo nakon 'x' inninga: obje polovice određenog inninga moraju biti dovršene kako bi ulozi bili važeći, osim ako je ekipa koja udara druga u vodstvu i ne može se više nadmašiti u trenutku kada je utakmica otkazana/odgođena. Kada utakmica završi ranije uz 'Mercy' pravilo, pobjednik utakmice smatrat će se pobjednikom bilo kojeg nedovršenog inninga.
 • Ponude utrka/Ukupan broj bodova/Ukupno udaraca: primjenjuje se pravilo 8,5 inninga, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti za obračun uloga ili bi prirodni završetak utakmice zadovoljio uvjete za obračun uloga.
 • Ako je neriješena utakmica otkazana ili odgođena, a prirodni završetak utakmice doveo bi do pobjednika, ulozi na odgovarajuću utrku bit će poništeni. Na primjer, MLB utakmica je otkazana ili odgođena kod rezultata 3-3 nakon 10 inninga. U tom slučaju svi ulozi na utrku do 4 boda bit će poništeni. Ulozi na utrku do 5/6/7 bodova bit će obračunati kao 'Nijedna'.
 • Ekipa koja će sljedeća osvojiti bod: kada je utakmica prekinuta, sve ponude na bodove koji su već postignuti ostat će važeće. Ulozi na sljedeći bod u trenutku kada je igra otkazana/odgođena neće biti važeći.
 • Razlika: primjenjuje se pravilo 8,5 inninga. Obračun uključuje dodatne inninge za MLB, a za utakmice izvan MLB-a, kada utakmica može završiti izjednačeno, ta je mogućnost dostupna. Ako MLB utakmica završi izjednačeno kada je utakmica otkazana/odgođena, ulozi će biti poništeni.

Predviđanja - Općenita pravila

Klađenje na serije

Ulozi su poništeni ako se ne odigra ili se promijeni službeni broj utakmica (u skladu s odgovarajućom upravljačkom organizacijom).

Klađenje na konačni ishod, prvaka i diviziju

Svi ulozi smatrat će se važećim neovisno o preseljenju ekipe, promjeni naziva ekipe te promjeni trajanja sezone ili formata doigravanja.

Osvajanje American League ili National League

Ekipe koje se plasiraju na World Series smatrat će se dobitnima.

Klađenje na pozivnicu

Ekipa koja uđe u MLB doigravanje zahvaljujući pozivnici smatrat će se pobjednikom.

Paket parova

Ako početni bacači nisu navedeni, ulozi će biti važeći neovisno o izmjenama početnog bacača.

Finski bejzbol

Kod obračuna u obzir se uzimaju i dodatni inninzi. Ako je utakmica odgođena ili otkazan prije zakazanog vremena za početak, svi ulozi na utakmicu bit će poništeni.

Kontaktirajte podršku korisnicima ako imate bilo kakvih pitanja o sportskom klađenju.

Sportsko klađenje - Često postavljana pitanja

Sports Betting FAQ

Saznajte odgovore na često postavljana pitanja o sportskom klađenju na BetStarsu.

Podrška korisnicima

Support

BetStars podrška korisnicima dostupna je 24 sata na dan i 7 dana u tjednu za sve upite i spremna je odgovoriti na sva pitanja za koja odgovore niste pronašli u često postavljanim pitanjima.

Igranje za stvarni novac

Chip Stack

Pošaljite svoj prvi polog stvarnog novca i počnite igrati na BetStarsu. Uplate su brze i sigurne.