Tenis

Svi će ulozi biti važeći neovisno o promjeni rasporeda (ili dana meča).

Ako meč počne, no ne završi svi će se ulozi poništiti, osim uloga za koje je rezultat već određen. Na primjer, meč je prekinut kod rezultata 6-4, 5-1. U ovom slučaju ulozi na pobjednika prvog seta bit će obračunati kao dobitni. Jedina iznimka ovog pravila odnosi se na diskvalifikaciju igrača, nakon koje se igrač ili ekipa koji prolaze u sljedeće kolo smatraju pobjednikom.

Promjena podloge/mjesta održavanja

Ako se turnir ili dio turnira održi na podlozi ili lokaciji koja je drugačije od originalno zakazane, sve oklade ostaju važeće.

Klađenje na konačni ishod/Klađenje bez favorita/Klađenje na četvrtinu/Klađenje na polovicu

Sve oklade obračunat će se bez obzira na nastup. Oklade na bilo kojeg igrača koji se naknadno povuče s natjecanja smatrat će se gubitnim.

Četvrtina/polovica iz koje dolazi pobjednik

Pogodite četvrtinu tablice rasporeda turnira iz koje će doći pobjednik - 1./2./3./4. Pogodite polovicu tablice rasporeda turnira iz koje će doći pobjednik - gornja ili donja. Određeni turnir mora se u potpunosti završiti kako bi ulozi bili važeći.

Pogađanje finalista/Prognoza finala/Ulazak u finale

Sve oklade obračunat će se bez obzira na nastup. Oklade na bilo kojeg igrača koji se naknadno povuče s natjecanja smatrat će se gubitnim.

Klađenje na meč, uključujući klađenje uživo

Ako meč počne, no ne završi, ulozi će biti poništeni, osim ako je igrač diskvalificiran nakon početka meča. U tom se slučaju igrač ili ekipa koji prolaze u sljedeće kolo ili dobivaju pobjedu smatraju pobjednicima.

Klađenje na turnir

Oba igrača odgovarajućeg duela moraju odigrati barem jedan poen na turniru kako bi ulozi bili važeći. Ako se igrači plasiraju do istog kola turnira, ulozi će biti poništeni.

Klađenje na setove

Ulozi su poništeni ako se ne odigra ili se promijeni službeni broj setova.

Utrka do 3 gema (prije meča)

Bilo koji igrač mora osvojiti barem 3 gema kako bi ulozi bili važeći.

Pobjednik prvog seta

Ako prvi set nije dovršen, ulozi će biti poništeni.

Odlučujući gem u prvom setu

Ako prvi set nije dovršen, ulozi će biti poništeni, osim ako dođe do rezultata 6-6 kada će se ulog obračunati kao 'Da'.

Odlučujući gem u meču

Ako meč počne, no ne završi, ulozi će biti poništeni, osim ako je već došlo do odlučujućeg gema ili ne može doći do odlučujućeg gema. Na primjer, u posljednjem setu Grand Slam meča, poput Wimbledona.

Dvostruki rezultat

Mogu se ponuditi koeficijenti na to da će navedeni igrač pobijediti ili izgubiti prvi set i nakon toga da će pobijediti ili izgubiti meč. Svi ulozi bit će poništeni ako meč počne, no ne završi.

Ukupno setova

U ponudi su klađenja s 2 opcije i 3 opcije. Ponuda klađenja s 3 opcije ima mogućnost 'Točno'. Ulozi su poništeni ako se ne odigra ili se promijeni službeni broj setova.

Najviše aseva

Ulozi će biti obračunati na temelju službene statistike turnira. Ako na događaju dođe do diskvalifikacije ili odustajanja, svi će ulozi biti poništeni, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti potrebni za obračun uloga.

1. gem

Ponuda s dvije opcije da će odabrani igrač zadržati ili oduzeti 1. gem meča. 1. gem meča mora se u potpunosti završiti kako bi ulozi bili važeći.

1. oduzeti gem

Pogodite koji će igrač prvi doći do obrata odnosno oduzeti servis gem protivnika u meču. Ako neće biti obrata u meču, ulozi će se poništiti.

Broj setova, uključujući klađenje uživo

Ako na događaju dođe do diskvalifikacije ili odustajanja, svi će ulozi biti poništeni, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti potrebni za obračun uloga.

Ponude klađenja za ukupan broj gemova/hendikep u gemovima, uključujući klađenje uživo

Ova općenita pravila primjenjuju se na gemove u pojedinim setovima, gemove u meču, osvojene gemove pojedinog igrača, i hendikep klađenje (na temelju osvojenih gemova). Ako je došlo do oduzimanja poena/gemova, to će se računati za konačni obračun. Odlučujući gem seta ili odlučujući gem meča računat će se kao jedan gem u svrhe svih takvih ponuda.

U slučaju odustajanja, diskvalifikacije ili promjene podloge tijekom meča ulozi će biti poništeni osim ako ne postoji način na koji se set i/ili meč može odigrati do kraja, a da ne utječe na rezultat te ponude klađenja.

 • Primjer 1: set je prekinut kod rezultata 5-5: ulozi na više/manje od maksimalno 10,5 gemova u setu obračunati su kao dobitni, odnosno gubitni, budući da bi set, da se završio, imao barem 10 gemova. Ulozi na više/manje od barem 11,5 gemova su poništeni
 • Primjer 2: meč od 3 seta prekinut je kod rezultata 6-0, 6-7: ulozi na više/manje od maksimalno 24,5 gemova u setu obračunati su kao dobitni, odnosno gubitni, budući da bi set, da se završio, imao barem 25 gemova. Ulozi na više/manje od barem 25,5 gemova su poništeni
 • Primjer 3: meč od 5 setova prekinut je kod rezultata 6-4, 3-6, 5-5: ulozi na bilo kojeg igrača s hendikepom od barem +2,5 bit će obračunati kao dobitni. Ulozi na bilo kojeg igrača s hendikepom od maksimalno -2,5 bit će obračunati kao gubitni. Ulozi na izjednačenje s hendikepom od barem +/- 3 bit će obračunati kao gubitni. Svi ulozi na hendikepe od -2 do +2 bit će poništeni

Ponude klađenja na hendikep, ukupan broj gemova u meču i osvojene gemove po igraču temelje se na službenom broju setova. Ako se na događaju promijeni službeni broj setova ili se razlikuje od onog koji se nudi u svrhe klađenja, svi će ulozi biti poništeni.

Na kraju svih gemova meča zbrajaju se pobjede svakog igrača, a hendikep se primjenjuje kako bi se odredio hendikep pobjednika.

Nacionalnost pobjednika

Koristit će se nacionalnost koju prikazuje nadležno tijelo za određeni sport. Ulozi ostaju važeći bez obzira na odustajanja.

Najbrži servis turnira

Ulozi će se obračunati na temelju službenih rezultata turnira. Igrač mora barem jednom servirati kako bi ulozi bili važeći.

Broj aseva/Dvostruka servis greška

Ako na događaju dođe do diskvalifikacije ili odustajanja, svi će ulozi biti poništeni, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti potrebni za obračun uloga. Ulozi će se obračunati na temelju službene statistike turnira.

Koliko će setova igrač izgubiti tijekom turnira

Ako igrač odustane od meča ili ne započne meč, to će značiti gubitak od 2 seta za meč od 3 seta i 3 seta za meč od 5 setova.

Faza izbacivanja

Igrač mora odigrati jedan poen na turniru kako bi ulozi bili važeći.

Nositelj - Pobjednik

Pogodite hoće li broj nositelja koji će pobijediti biti paran ili neparan. Ako nepostavljeni igrač (igrač koji nije nositelj) osvoji turnir, svi ulozi bit će poništeni.

Odlučujući gemovi meča

Na nekim natjecanjima kod mečeva gdje obje strane osvoje jedan set odmah se igra odlučujući gem. Ako je rezultat meča odredio odlučujući gem, tada će se odlučujući gem smatrati 3. setom. Točan rezultat meča bit će postavljen kao 2-1 za pobjednika odlučujućeg gema.

Svi greškom prihvaćeni ulozi na točan rezultat ili broj gemova u 3. setu bit će poništeni.

Međunarodna teniska Premier liga

Klađenje na odlučujući gem

Obračun će se temeljiti na službenom rezultatu.

Klađenje na mečeve s jednim setom

U slučaju igranja posljednjeg, odlučujućeg seta kod izjednačenja, obračun uloga odredit će se prema prvom igraču koji dođe do šest gemova (i rezultat u tom trenutku) i svi naknadni gemovi tijekom seta bit će ignorirani.

Zamjena

Ako je tijekom seta igrač zamijenjen, svi ulozi, uključujući klađenje uživo, bit će važeći.

Klađenje uživo na gemove (trenutne i sljedeće)

 • Igrač koji servira određeni gem označen je kao (Svr).
 • Ako je pogrešan igrač označen kao onaj koji servira (Svr), svi ulozi koji su postavljeni na trenutni ili sljedeći gem, rezultat trenutnog ili sljedećeg gema, izjednačenje u trenutnom ili sljedećem gemu, broj poena ili prvi poen u sljedećem gemu bit će poništeni bez obzira na rezultat.
 • Ako sljedeći zakazani gem bude odlučujući gem seta ili odlučujući gem meča, svi ulozi na taj gem bit će poništeni, osim uloga na prvi poen sljedećeg gema.
 • Ulozi na izjednačenje u gemu bit će postavljeni kao 'Da' ako u bilo kojem trenutku rezultat bude 40-40.
 • Ako bilo koji gem uključuje kaznene poene koje je dodijelio glavni sudac, svi ulozi na taj gem bit će važeći. Ako glavni sudac dosudi kazneni gem, ili se gem nije uspio završiti zbog ozljede igrača, svi ulozi na taj gem bit će poništeni, osim uloga na izjednačenje u gemu ako je obračun uloga već određen. Ako je došlo do oduzimanja poena/gemova, to će se računati u sklopu konačnog obračuna.

Ponude utrka za klađenje uživo

 • Ulozi se obračunavaju kada prvi igrač dostigne navedeni broj gemova u odgovarajućem setu. Ako nijedan igrač ne dostigne broj potrebnih gemova (zbog prekida igre), tada će svi ulozi na tu mogućnost klađenja biti poništeni. Ako je došlo do oduzimanja poena/gemova, to će se računati u sklopu konačnog obračuna.
 • Ako se određeni set ne odigra, sve će ponude klađenja na utrku za taj set biti poništene.

Klađenje uživo na točan rezultat meča

Meč se mora dovršiti kako bi ulozi bili važeći. Ako dođe do diskvalifikacije ili odustajanja, svi će ulozi biti poništeni.

Klađenje uživo na pobjednika seta (trenutnog i sljedećeg)

Ako set počne, no ne završi, svi će ulozi biti poništeni, osim ako već nisu zadovoljeni uvjeti potrebni za obračun uloga.

Klađenje uživo na održavanje 3./4./5. seta

Ako set počne, no ne završi, svi će ulozi biti važeći ako se odigra barem jedan poen u odabranom setu.

Klađenje uživo na rezultat seta (trenutnog i sljedećeg)

 • Ako se ne igra sljedeći set, ulozi na taj set bit će poništeni. Odabrani set mora se dovršiti kako bi ulozi bili važeći. Ako je došlo do oduzimanja poena/gemova, to će se računati u sklopu konačnog obračuna.
 • Na nekim natjecanjima kod mečeva gdje obje strane osvoje jedan set odmah se igra odlučujući gem. Ako je rezultat meča odredio odlučujući gem, tada će se odlučujući gem smatrati 3. setom. Ulog na točan rezultat meča bit će obračunat kao 2-1 za pobjednika odlučujućeg gema meča, a pobjednik 3. seta bit će obračunat u skladu s time.
 • Svi ulozi koji su postavljeni na pobjednika sljedećeg gema ili rezultat sljedećeg gema bit će poništeni ako sljedeći gem bude odlučujući gem meča, a svi ulozi na prvi poen sljedećeg gema bit će važeći.
 • Svi greškom prihvaćeni ulozi na točan rezultat ili broj gemova u 3. setu bit će poništeni.

Klađenje uživo na ukupan broj gemova u sljedećem setu

Ako se ne igra sljedeći set, ulozi na taj set bit će poništeni. Pogledajte i općenita pravila o ponudama klađenja na ukupan broj gemova. Ako je došlo do oduzimanja poena/gemova, to će se računati u sklopu konačnog obračuna.

Klađenje uživo na poene

 • U ponudi su ulozi na igrača koji će osvojiti navedeni poen. Ako se navedeni poen ne odigra, zbog završetka gema ili meča, svi ulozi na taj poen bit će poništeni. Ako je došlo do oduzimanja poena, to će se računati u sklopu konačnog obračuna.
 • Ako je naveden poen dodijeljen kao kazneni poen, svi ulozi na taj poen bit će poništeni.
 • Ulozi će biti važeći bez obzira na to hoće li se poen odigrati u odlučujućem gemu.

Klađenje uživo na odlučujući gem (uključujući odlučujući gem meča)

 • Ako se odlučujući gem ne odigra u navedenom setu, svi ulozi na ove ponude bit će poništeni. Svi ulozi bit će važeći neovisno o tome uključuje li odlučujući gem i neki dodijeljeni kazneni poen.
 • Ako glavni sudac odlučujući gem dosudi kao kazneni gem prije početka gema, svi ulozi na odlučujući gem bit će poništeni.
 • Ako je odlučujući gem dosuđen kao kazneni gem dok je u tijeku, ulozi na pobjednika odlučujućeg gema bit će važeći, no ulozi na rezultat odlučujućeg gema bit će poništeni (osim ako je jedini način na koji se odlučujući gem mogao pogoditi postavljen kao 'Bilo koji drugi'). Ulozi na ukupan broj poena odlučujućeg gema bit će obračunati ako je odlučujući gem već došao do relevantnog broja ili će morati doći do relevantnog broja kako bi prirodno završio.
 • Ako se odlučujući gem ne završi zbog diskvalifikacije ili odustajanja, svi ulozi na odlučujući gem bit će poništeni, osim uloga na ukupan broj poena odlučujućeg gema, kao što je navedeno iznad.
 • Ako je službeni rezultat odlučujućeg gema neodređen (npr. kada je dosuđen kao kazneni gem ili diskvalifikacijom), svi ulozi na odlučujući gem bit će poništeni, osim uloga na ukupan broj poena odlučujućeg gema, kao što je navedeno iznad.

Klađenje uživo - Gubitak servisa tijekom meča

U slučaju diskvalifikacije ili odustajanja ulozi će biti poništeni ako igrač do tog trenutka nije izgubio servis (osim ako nema razumne mogućnosti da ponovo servira - u tom će slučaju ulozi biti obračunati kao da igrač nije izgubio servis).

Klađenje uživo - Pogrešno označen igrač koji servira

Ako je pogrešan igrač označen kao onaj koji servira (Svr), svi ulozi koji su postavljeni na trenutni ili sljedeći gem, rezultat trenutnog ili sljedećeg gema, broj poena ili prvi poen u sljedećem gemu bit će poništeni bez obzira na rezultat.

Obračun uloga

Svi ATP i WTA ulozi na tenis obračunat će se s obzirom na Enetpulse rezultate. Enetpulse je službena stranica koja donosi ATP i WTA rezultate. Svi ostali ulozi bit će obračunati u skladu sa službenom stranicom pojedinog turnira ili nadležnim tijelom turnira.

Reproducirano pod licencom od ATP-a i WTA-a. Sva prava pridržana.

Kontaktirajte podršku korisnicima ako imate bilo kakvih pitanja o sportskom klađenju.

Sportsko klađenje - Često postavljana pitanja

Sports Betting FAQ

Saznajte odgovore na često postavljana pitanja o sportskom klađenju na BetStarsu.

Podrška korisnicima

Support

BetStars podrška korisnicima dostupna je 24 sata na dan i 7 dana u tjednu za sve upite i spremna je odgovoriti na sva pitanja za koja odgovore niste pronašli u često postavljanim pitanjima.

Igranje za stvarni novac

Chip Stack

Pošaljite svoj prvi polog stvarnog novca i počnite igrati na BetStarsu. Uplate su brze i sigurne.