Splošna pravila za šport

Splošni pogoji

 • Regularni čas ali polni čas

Za vse stave se upošteva samo rezultat ob koncu "regularnega časa" oziroma tekme, razen če ni navedeno drugače v ponudbi stave ali v pravilih posamezne športne panoge. "Regularni čas" oziroma konec tekme je definiran, kot ga določajo uradna pravila, ki jih objavi ustrezna krovna zveza. Pri nogometu je na primer ta določen kot 90 minut, vključno s sodnikovim podaljškom, vendar brez podaljškov in kazenskih strelov.

 • Stave v živo

Stave v živo (t. i. stave "In-Play") pomenijo, da je stavo možno vplačati med tekmo ali dogodkom. Ne priznavamo ali sprejemamo nobene odgovornosti, če stave ni mogoče vplačati ali izplačati, ali če ažuriran rezultat ni točen. Igralec mora vselej sam zagotoviti, da je seznanjen s tekmo/dogodki in povezanimi situacijami, kot so na primer trenutni rezultat, napredek in čas do konca tekme/dogodka. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za spremembe sporeda stav v živo ali prekinitve storitve stav v živo.

Pomembno: Igralci se morajo zavedati, da naši sistemi omogočajo, da zakasnimo vplačilo stave za vsakega igralca posebej, če menimo, da ima novejše informacije ali hitrejšo internetno povezavo.

Datumi in ure

Rok (zaključek sprejemanja vplačil), ki je prikazan na spletnem mestu, služi le v informativne namene. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji v kateremkoli trenutku suspendira stave, delno ali v celoti, če se mu to zdi potrebno.

Statistika in poročila

Statistika ali dodatno besedilo, objavljeno na spletnem mestu športnih stav, služi kot dodatne informacije, vendar ne priznavamo ali sprejemamo nobene odgovornosti, če informacije niso pravilne. Igralec mora vselej sam zagotoviti, da je seznanjen z okoliščinami, povezanimi z dogodkom.

Prikazane informacije

Za nekatere dogodke lahko prikažemo rezultat tega dogodka ali seznam ekip ali posredujemo druge pomembne informacije, kot so rumeni kartoni, rdeči kartoni in podobno. V vseh primerih so ti prikazi le okvirni in uporabniki se ne bi smeli zanašati na te informacije pri vplačevanju stav. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za stave, ki so bile vplačane na osnovi teh informacij.

Vrste stav

V okviru športnih stav so na voljo številne vrste stav. Za celoten seznam glej spodaj, za ogled trenutne ponudbe pa obišči strani posameznih iger.

 • Enojna stava

Enojna stava je stava na eno izbiro v okviru dogodka. Ta mora biti uspešna, da prejmeš dobitek.

 • Večkratne stave

Večkratna stava je stava na dva ali več posamičnih dogodkov.

 • Dvojna stava

Sestavlja jo ena stava na dve izbiri v okviru različnih dogodkov. Obe morata biti uspešni, da prejmeš dobitek.

 • Trojna stava

Sestavlja jo ena stava na tri izbire v okviru različnih dogodkov. Vse morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Trixie

Sestavljajo jo štiri stave na tri izbire v okviru različnih dogodkov. Pokriva vse možne različne kombinacije za tri izbire, namreč 3 dvojne in 1 trojno stavo. Dve ali več izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek. Upoštevaj: stava Trixie v višini 2 €/2 $ stane 8 €/8 $.

 • Patent

Vključuje sedem stav na tri izbire. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za tri izbire, namreč: 3 enojne, 3 dvojne in 1 trojno stavo. Ena ali več izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek. Kot pri stavah Trixie, stava Patent pomnoži tvojo prvotno stavo – tako stava Patent v višini 1 €/1 $ stane 7 €/7 $.

 • Akumulator

Stava vključuje različne izbire, na katere se odločiš staviti v okviru različnih dogodkov. Vse morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Štirikratni akumulator

Kot akumulator (zgoraj), štirikratni akumulator vključuje stave na številne različne dogodke, v tem primeru štiri. Vse štiri izbire morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Petkratni akumulator

Ena stava na pet različnih izbir. Vseh pet mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Šestkratni akumulator

Ena stava na šest različnih izbir. Vseh šest izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Sedemkratni akumulator

Ena stava na sedem različnih izbir. Vseh sedem izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Osemkratni akumulator

Ena stava na osem različnih izbir. Vseh osem izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Druge akumulator stave

Ena stava na devet ali več (do 20) različnih izbir. Vse izbire morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Yankee

Sestavlja jo 11 stav na štiri različne izbire. Pokriva vse možne različne kombinacije za štiri izbire: 6 dvojnih in 4 trojne stave ter 1 štirikratni akumulator. Dve ali več izbir mora biti uspešnih, da prejmeš vračilo, in stava Yankee v višini 1 €/1 $ bo stala 11 €/11 $.

 • Lucky 15

Sestavlja jo 15 stav na 4 različne izbire, z dodatkom v obliki dodatnih enojnih stav. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za štiri izbire, namreč: 4 enojne, 6 dvojnih in 4 trojne stave ter 1 štirikratni akumulator. Ena (ali več) izbira mora biti uspešna, da prejmeš dobitek. Stava Lucky 15 v višini 1 €/1 $ stane 15 €/15 $.

 • Super Yankee/Canadian

Super Yankee je še večja različica stave Yankee in jo sestavlja 26 stav na 5 različnih izbir za različne dogodke. Pokriva vse možne večkratne kombinacije za pet izbir: 10 dvojnih in 10 trojnih stav, 5 štirikratnih akumulatorjev in 1 petkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Super Yankee v višini 1 €/1 $ stane 26 €/26 $.

 • Lucky 31

Lucky 31 sestavlja 31 stav na 5 različnih izbir za različne dogodke. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za pet izbir: 5 enojnih, 10 dvojnih in 10 trojnih stav ter 5 štirikratnih akumulatorjev in 1 petkratni akumulator. Ena (ali več) izbira mora biti uspešna, da prejmeš dobitek. Stava Lucky 31 v višini 1 €/1 $ stane 31 €/31 $.

 • Heinz

Stava je dobila ime po 57 Heinzovih različicah in jo sestavlja 57 stav na 6 različnih izbir. Pokriva vse večkratne kombinacije za šest izbir: 15 dvojnih in 20 trojnih stav, 15 štirikratnih akumulatorjev, 6 petkratnih akumulatorjev in 1 šestkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Heinz v višini 1 €/1 $ stane 57 €/57 $.

 • Lucky 63

Podobno kot stavo Heinz (zgoraj), tudi Lucky 63 sestavljajo večkratne stave na 6 različnih izbir, povezane z enojnimi stavami. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za šest izbir: 6 enojnih, 15 dvojnih in 20 trojnih stav, 15 štirikratnih akumulatorjev, 6 petkratnih akumulatorjev in 1 šestkratni akumulator. Ena (ali več) izbira mora biti uspešna, da prejmeš dobitek. Stava Lucky 63 v višini 1 €/1 $ stane 63 €/63 $.

 • Super Heinz

Stava Super Heinz je večkratna stava s 7 izbirami. Pokriva vse možne večkratne kombinacije za sedem izbir: 21 dvojnih in 35 trojnih stav, 35 štirikratnih akumulatorjev, 21 petkratnih akumulatorjev, 7 šestkratnih akumulatorjev in 1 sedemkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Super Heinz v višini 1 €/1 $ stane 120 €/120 $.

 • Goljat in Super Goljat

Največja stava v stilu stave Yankee/Super Heinz, ki jo lahko vplačaš, je Goljat, ki jo sestavlja 247 stav na osem izbir. Pokriva vse možne večkratne kombinacije za osem izbir: 28 dvojnih in 56 trojnih stav, 70 štirikratnih akumulatorjev, 56 petkratnih akumulatorjev, 28 šestkratnih akumulatorjev, 8 sedemkratnih akumulator in 1 osemkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Goljat v višini 1 €/1 $ stane 247 €/247 $. Super Goljat uporablja 9 izbir namesto 8.

 • Sistemske stave

Naše spletno mesto bo poleg Yankee, Heinz in ostalih kombinacijskih stav zate ustvarilo vse možne kombinacije, ne glede na število izborov. Če se odločiš za 10 izborov in jih želiš združiti v vse možne šestkratne kombinacije, vnesi vložek v polje za šestkratno stavo in zate bo ustvarjenih vseh 210 šestkratnih kombinacij v obliki stav. V tem primeru te bo stava na enoto stala 210 enot.

V nadaljevanju si poglej dodatne primere možnih permutacij.

Sistem 2
Če se odločiš za tri ali več izbire, jih boš lahko združil v vse možne dvojne stave.

Sistem 3
Če se odločiš za štiri ali več izbire, jih boš lahko združil v vse možne trojne stave.

Sistem 4
Če se odločiš za pet ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne štirikratne stave.

Sistem 5
Če se odločiš za šest ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne petkratne stave.

Sistem 6
Če se odločiš za sedem ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne šestkratne stave.

Sistem 7
Če se odločiš za osem ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne sedemkratne stave.

Sistem 8
Če se odločiš za devet ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne osemkratne stave.

Sistem 9
Če se odločiš za deset ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne devetkratne stave.

 • Izboljšane kvote in večkratne stave

Izboljšane kvote je vrsta stave, ki jo lahko vplačaš pri nas. Običajno jo sestavlja izboljšana kvota za stavo na zmago določenega števila ekip/igralcev/tekmovalcev na ustreznih dogodkih določenega dne. Navedena kvota za pakete stav ali izboljšane večkratne stave je običajno višja od kombinirane kvote kupona za iste izbire, vendar v določenih situacijah (zaradi gibanja kvote) ni nujno tako.

Predčasno izplačilo ni na voljo za izboljšane kvote in večkratne stave. Če je en ali več dogodkov izboljšanih kvot ali večkratnih stav odpovedan ali preložen, bo ta izbira v skladu z našimi pravili štela kot neizpeljana in stave bodo poravnane na podlagi kombiniranih končnih kvot kupona za preostale izbire.*

Sprejemanje stav

Stava ni veljavna, dokler ni potrjena in prikazana v zgodovini stav igralca. V primeru negotovosti glede veljavnosti stave, mora igralec preveriti odprte (čakajoče) stave ali pisati podpori uporabnikom.

Ko je stava sprejeta, bo ostala veljavna in je ni mogoče preklicati, razen če je bila sprejeta po pomoti. Odgovornost igralca je, da preveri, ali so podatki vplačane stave pravilni. Pod nobenim pogojem ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za napake (zaznane in dejanske), nastale zaradi napak, ki so navedene v spodnjem razdelku "Napake", ali kateregakoli drugega vzroka, kot je nepravilna navedba kvot/predmeta stave, vendar ne omejeno nanje.

Če pride do nesporazuma glede sprejetja (ali nesprejetja) določene transakcije na računu igralca, se bo o teh zadevah odločalo na podlagi podatkov iz dnevnika transakcij.

Rezultati in poravnave stav

Pri vseh športih so stave poravnane na podlagi uradnega rezultata, ki ga objavi uradna krovna organizacija takoj po koncu tekme ali dogodka. Za to se lahko uporabi tudi "tehtanje", "podelitev medalj" ali druga podobna terminologija. Morebitni kasnejši popravek ali sprememba tega rezultata ne bo veljala za poravnavo.

Pridržujemo si pravico, da uveljavimo odbitek za neodločen izid za dogodek, za katerega je naveden več kot en zmagovalec, ob upoštevanju, da imajo posamični športi individualna pravila za poravnavo stav.

Stave so vedno poravnane na podlagi kvote z ulomki. Ko se uporabnik odloči za prikaz kvote v decimalni obliki, bo kvota zaokrožena na dve decimalki. Zato se bo na stavnem listku morda nekoliko razlikovala od dejanske kvote z ulomki.

Sumljivo stavljenje

"Sumljivo stavljenje" se nanaša na primere, ko utemeljeno verjamemo, da je bila ena ali več stav vplačanih v sumljivih okoliščinah. To vključuje naslednje primere, vendar ni omejeno nanje:

 • Kjer obstaja pretirana pogostost in/ali izjemno neobičajen vzorec stav (v primerjavi s stavnimi normami), vplačanih na isto izbiro(e) v kratkem časovnem obdobju.
 • Kjer obstaja pretirana pogostost in/ali izjemno neobičajen vzorec stav, vplačanih na isto izbiro(e), in kjer je teoretična verjetnost zmage omenjene izbire v času vplačila stave, na podlagi kvot, ki veljajo ob vplačilu stave, v veliki meri nekonsistentna s teoretično verjetnostjo zmage te iste izbire na podlagi izračuna njenih začetnih cen.
 • Kjer je integriteta enega ali več dogodkov vprašljiva, na primer, ko en sodelujoči (ali več) na dogodku prikaže izvrstno formo, za katero utemeljeno verjamemo, da si bil ti ali kdo tebi blizu z njo seznanjen v trenutku vplačila stave, in da je bila ta informacija prikrita splošni javnosti z namenom pridobitve nepoštene prednosti v stavah, vplačanih na tisti dogodek, vendar ne omejeno le na ta primer.
 • Kjer utemeljeno sumimo, da stave ali niza povezanih stav nisi vplačal ti osebno, ampak so bile vplačane na robotski ali avtomatični način ali na kakršenkoli drug način in ne kot vplačilo posamezne stave imetnika računa ročno preko njegovega računa.
 • Kjer utemeljeno verjamemo, da si uporabil nepravične zunanje dejavnike ali vplive, povezane z dogodki, ki so predmet stave.
 • Kjer utemeljeno sumimo, da si odprl podvojene račune ali da so drugi ali dodatni računi pod splošnim nadzorom tvojega računa z namenom prekritja dejanske vrednosti, narave ali vzorca stav, vplačanih s tvoje strani ali v tvojem imenu. To velja tudi v primeru, če so drugi ali dodatni računi odprti z drugačnimi imeni.
 • Kjer utemeljeno verjamemo, da deluješ v povezavi z drugimi ali da ne deluješ v svojem imenu.
 • Kjer utemeljeno verjamemo, da so bile stave vplačane na lokaciji ali napravi, ki ni lokacija ali naprava, za katero trdiš, da si jo uporabil za vplačilo stave.

V primeru zgoraj navedenih aktivnosti in brez omejevanja naše zmožnosti uporabe drugih pravnih sredstev bomo sprejeli naslednje ukrepe, odvisno od okoliščin:

 • Od tebe bomo zahtevali dodatne informacije, razumno potrebne za izvedbo preiskave, ali tvoja dejanja predstavljajo sumljivo stavljenje.
 • Suspendirali ali zadržali bomo plačilo zneskov (ali dela zneskov), dokler nam ne predložiš zadovoljivih dokazov, s katerimi bo mogoče potrditi, da stava ni sumljiva. Če na primer sumimo, da so bile stave vplačane robotsko ali na avtomatičen način, lahko zahtevamo, da nam predložiš ustrezne dokaze o ročnem vplačilu posamezne stave prek svojega računa. Nadalje tudi potrjuješ in soglašaš, da si pridržujemo pravico, da po lastni presoji pridobimo in obdelamo informacije v zvezi s tvojimi vzorci stavljenja, osebnimi podatki, nakazili sredstev in ostalimi povezanimi informacijami, ki nam bodo pomagale pri preiskavi domnevne kršitve teh pogojev.
 • Suspendirali ali zadržali bomo plačilo zneskov (ali dela zneskov), običajno ne dlje kot 30 dni, po potrebi pa tudi tako dolgo, kot je to razumno potrebno (na primer, dokler traja preiskava, ki jo vodimo mi, krovna športna organizacija, upravni organ za igre na srečo, organ kazenskega pregona ali druga tretja oseba).
 • Pred začetkom dogodka bomo razveljavili bomo stave, vključno z večkratnimi stavami. Če bo mogoče, te bomo vnaprej obvestili o razveljavitvi stav pred začetkom (prvega) dogodka, povezanega z njimi.
 • Izračunali bomo dobitke na podlagi začetne cene dogodkov, ki so predmet stav. Če bo mogoče, te bomo vnaprej obvestili, da bodo stave poravnane na podlagi začetnih cen.
 • Omejili bomo izplačilo dobitkov, kjer obstaja pretirana pogostost in/ali nenavaden vzorec vplačanih stav na isto izbiro v kratkem časovnem obdobju (in kjer utemeljeno sumimo, da so stave povezane stave). Kadar je to potrebno, bodo te omejitve uporabljene za več računov do maksimalnega izplačila za individualne stave za določeno stavno možnost ali možnosti.
 • Kadar utemeljeno verjamemo, da si sodeloval ali bil povezan s kakršnokoli vrsto sumljivega stavljenja, bomo uporabili vse razumne načine za preiskavo, vključno z načini za odkrivanje uporabe različnih vrst dogovarjanja, sumljivega stavljenja, prevar in goljufanja, ki se uporabljajo v svetu iger na srečo.
 • Pridržujemo si pravico do zaprtja računa, če utemeljeno sumimo, da je bila s tistim računom povezana ena od opisanih aktivnosti.
 • Če pred začetkom dogodka razveljavimo stavo (ali jo proglasimo za nično), bo znesek, ki je bremenil tvoj račun na podlagi tiste stave, vrnjen na tvoj račun.
 • Pridržujemo si pravico, da od tebe zahtevamo vračilo morebitnih izgub, ki jih utrpimo zaradi neposredne ali posredne povezave s prakso sumljivega stavljenja. Ta pravica velja brez omejevanja drugih pravic (vključno s splošnimi zakonskimi pravicami), ki jih imamo do tebe na podlagi Pogojev uporabe storitve ali drugače.
 • Pod nobenim pogojem ne bomo odgovorni za nikakršno izgubo, ki jo zaradi obnašanja, opisanega v tem razdelku, utrpiš ti ali druga oseba. Pridržujemo si tudi pravico do sprejetja drugih ukrepov v primeru sumljivih stav, čeprav tega nismo dolžni storiti.

Kot vedno bomo naše pravice uveljavljali na način, ki je pravičen tako do tebe kot do drugih uporabnikov. Za več informacij si preberi 5. člen Pogojev uporabe storitev.

Smo član neprofitne organizacije International Betting Integrity Association "IBIA", ki nadzira nepravilne vzorce stavljenja in možne primere manipulacij dogodkov. V sklopu tega članstva v celoti sodelujemo v njihovem sistemu zgodnjega opozarjanja, katerega namen je odkrivanje takšnega obnašanja pri stavljenju.

Če prejmemo takšno opozorilo, si pridržuje pravico, da po lastni presoji:

(i) suspendira ponudbo dogodka ali serije dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti; in

(ii) odloži in/ali zadrži plačilo za dogodek ali serijo dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti, dokler integritete takšnega dogodka ali serije dogodkov ne potrdi zadevna športna zveza prek organizacije IBIA.

Če organizacija IBIA v sodelovanju z odgovornimi krovnimi športnimi organizacijami potrdi, da je na dogodku ali seriji dogodkov prišlo do aktivne manipulacije dogodka, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji suspendiramo stave, ki jih je na takšen dogodek vplačal posameznik, za katerega je organizacija IBIA potrdila, da je posedoval zaupne informacije o stavah, ali katerikoli drug posameznik, ki je na podlagi našega razumnega mnenja povezan s takšnim posameznikom, deluje v njegovem imenu ali je z njim vpleten na kakršenkoli drug način.

Postopek izplačila nagrade

Ko je rezultat dogodka ali stavna možnost določena, so vse stave takoj poravnane. Vse nagrade (dobitki) uporabnikov so samodejno nakazane na njihov račun, da si jih lahko izplačajo ali uporabijo za vplačilo dodatnih stav.

Izplačila

Možnost izplačila ti omogoča, da prevzameš vračilo na svojo stavo, preden se stavna možnost za tvojo(e) izbiro(e) zapre. To je lahko dobiček na tvoj prvotni vložek ali izguba.

Na podlagi naše odobritve si svojo stavo lahko izplačaš v višini zneska vračila, ki je ponujen na gumbu za izplačilo na tvojem stavnem listku. Če je tvoj zahtevek za izplačilo uspešen, bo tvoja stava takoj poravnana in sredstva bodo vrnjena na tvoj račun v enakem znesku, kot ga prikazuje možnost za izplačilo na tvojem stavnem listku. Ta stava je tako poravnana in na vrnjeni znesek ne bo vplival noben poznejši rezultat, ki je v tvojo korist ali škodo.

Izplačilo je na voljo tako pred začetkom dogodka kot v živo na enojne in večkratne stave za katerikoli šport, kjer je na voljo možnost za izplačilo. Ni nujno, da bo tvoj zahtevek za izplačilo sprejet, in lahko je neuspešen, če je stavna možnost suspendirana ali pride so spremembe kvote, še preden je tvoj zahtevek obdelan. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli ukinemo ali onemogočimo funkcijo za izplačilo in ne zagotavljamo, da ti bo vedno na voljo. Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo izplačila, če je bila stava ali stavna možnost poravnana po pomoti (na primer, človeška ali tehnična napaka).

Občasno bo ponujeni znesek izplačila višji od maksimalnega zneska izplačila, ki velja za stavo. Razlog je ta, da so omejitve maksimalnih izplačil dodane za nazaj. N primer, kjer je bila stava izplačan za znesek, ki presega pripadajoče maksimalno izplačilo, si pridržujemo pravico do spremembe zneska, ki je bil nakazan kot izplačilo, da ta pravilno odraža pripadajočo omejitev.

Stava, ki je bila uspešno izplačana, se ne more kvalificirati za vračilo denarja, brezplačno stavo, izboljšanje kvote ali druge posebne ponudbe.

V primeru odpovedi ali preklica stav v živo, si pridržujemo pravico, da razveljavimo izplačani del predčasno izplačane stave, če menimo, da je bil ta uporabljen za pridobitev koristi z naslova dodatnih pravil za poravnavo stav na posamezne športe.

Preklic stave

Kjer je stava razglašena za nično, bo poravnana s kvoto 1,00. Stava, ki je vplačana kot zbirna stava, bo ostala veljavna, ne glede na razveljavitev tekme ali dogodka, ki je del zbirne stave.

Pridržujemo si pravico, da v primeru jasne napake ali dogovarjanja po lastni presoji razglasimo stavo za nično, v celoti ali deloma. Stave so lahko razveljavljene, ne glede na to, ali je bil dogodek poravnan ali ne. Nadalje, vse stave, vplačane (in/ali sprejete) v naslednjih okoliščinah, bodo razveljavljene:

 • Stavljenje pred začetkom tekme
  • Če so stave vplačane po začetku dogodka.
  • Če so stave vplačane, ko je bil povezan dogodek že v teku in kjer bi pogoji lahko bili spremenjeni na neposreden in nesporen način.
 • Stave v živo
  • Če so stave vplačane z nepravilno kvoto zaradi zapoznelega ali neuspelega poročanja v živo.
  • Če so stave vplačane na posebne ponudbe, ko je do teh že prišlo ali drugače, ko se dogodek, za katerega bi se običajno smatralo, da vodi do rezultata, konča ali je v teku (na primer, stave, vplačane na ponudbe, kot je "Skupno št. zadetih golov" ali "Naslednji gol", medtem ko potka kazenski strel ali je bil dosojen).
  • Če so stave vplačane na kvote, ki predstavljajo drugačen rezultat od dejanskega rezultata v času vplačila stave.

Pravila posameznih športov

Uporabi meni na vrhu strani za izbiro športa in si preberi podrobna pravila stavljenja za vsak šport, ki ga ponujamo. Ta pravila temeljijo na obstoječih standardih panoge.

Pomembno: Če se pravila posameznega športa razlikujejo od katerihkoli splošnih športnih pravil na tej strani, ima prednost stran s posebnimi pravili posameznega športa.

Preklic športnih dogodkov

Pogoji preklica in kako bodo vplivali na tvojo(e) stavo(e), je odvisno od športa, na katerega si stavil. Za več informacij izberi šport v meniju na desni strani.

Povezani nepredvideni dogodki

Večkratne stave niso sprejete, kadar rezultat enega dogodka pripomore v celoti ali delno k rezultatu drugega. Stave, sprejete po pomoti, bodo poravnane po posebni kvoti (ki jo določimo mi) za vse uspešne rezultate.

Na primer: Dvojna stava v višini 50 $, da Manchester United premaga Chelsea z 1:0 v polfinalu pokala FA s kvoto 8,5 in da se Manchester United uvrsti v finale, bo poravnana kot 50 $ s kvoto 8,5 (če zmagajo z 1:0, se uvrstijo v finale).

Podobno, če so večkratne stave vplačane, da ena ekipa zmaga več dogodkov po individualnih kvotah (na primer, da Manchester United zmaga ligo Premier in pokal FA), si pridržujemo pravico, da razveljavimo takšne stave ali jih upoštevamo ob posebni kvoti za večkratne stave.

Napake

"Napaka" je pomota, tiskarski škrat, napačna razlaga, napačno slišana informacija, napačno prebran zapis, napačen prevod, pravopisna napaka, tehnična napaka, napaka pri registraciji, napaka pri transakciji, očitna napaka, višja sila in/ali podobno.

Primeri napak vključujejo, vendar niso omejeni na:

 • stave, sprejete v času tehničnih težav, ki v nasprotnem primeru ne bi bile sprejete;
 • stave, vplačane na dogodke/ponudbe, ki so že bili odločeni;
 • stave na stavne možnosti, ki vsebujejo nepravilne sodelujoče;
 • stave, vplačane s kvotami, ki so materialno drugačne od tistih, na voljo v sklopu splošnih stavnih možnosti v času, ko je bila vplačana stava;
 • stave, ponujene s kvotami, ki odražajo nepravilne rezultate;
 • kvote, ki so očitno nepravilne, upoštevajoč možnost, da je bil dogodek v teku v času vplačila stave.
 • nepravilno poravnavo stave ali stav;
 • nepravilno dodelitev brezplačnih stav.

Pridržujemo si pravico, da razveljavimo stavo, pri kateri je prišlo do očitne napake. Primeri očitnih napak vključujejo napake pri objavi kvote ali handicapa (na primer, Manchester United -1 je objavljeno kot Manchester United +1), vendar niso omejene le na te. V primeru takšnih napak bomo pred začetkom dogodka skušali stopiti v stik z uporabnikom. Če z uporabnikom ne bomo mogli vzpostaviti stika, bodo stave razveljavljene. Če je takšna napaka ugotovljena po poravnavi stave, si pridržujemo pravico, da razveljavimo stavo za nazaj.

V primeru nepravilne poravnave si pridržujemo pravico, da napako popravimo in stavo ponovno pravilno poravnamo. Sredstva in/ali dobitki, ki so pripisani na tvoj račun ali so ti izplačani na podlagi napake, niso na voljo za uporabo ali izplačilo in pridržujemo si pravico do razveljavitve transakcije, kjer so takšna sredstva uporabljena. Takšna sredstva nam morajo biti povrnjena takoj, ko od tebe zahtevamo plačilo. Kadar je to mogoče, če imaš na računu dovolj denarja, lahko zahtevamo ta sredstva s tvojega računa in/ali storniramo transakcijo, v tistem trenutku ali za nazaj.

Če uporabiš denar ali karkoli z denarno vrednostjo (npr. brezplačne stave), pripisano na tvoj račun na podlagi napake, za vplačilo stave ali igranje iger, si pridržujemo pravico, da takšne stave prekličemo in/ali zadržimo dobitke, ki si jih priigral s takšnim denarjem. In če si za takšne stave ali igralno aktivnost od nas že prejel plačilo, ta sredstva niso na voljo za uporabo ali izplačilo in nam jih moraš povrniti takoj, ko od tebe zahtevamo plačilo. 

Dogovarjanje

Kjer obstajajo dokazi o dogovarjanju o kvoti, dirki, tekmi ali dogodku, si pridržujemo pravico do zadržanja plačila, čakajoč na rezultat posledičnih preiskav, in na koncu do proglasitve stav na tisti dogodek za nične.

Kjer obstajajo dokazi o dogovarjanju ali kjer obstajajo dokazi o seriji stav, ki vključujejo isto izbiro(e) in jih je vplačal isti posameznik ali skupina posameznikov, si pridržujemo pravico, da zahtevamo pisne zahteve za plačilo, ki morajo biti poslane podpori uporabnikom.

V primeru uradne preiskave v povezavi z aktivnostjo sumljivega stavljenja za določen dogodek, si pridržujemo pravico do razkritja zaupnih informacij krovni športni organizaciji ali njenim predstavnikom, pod pogoji, da se strinjajo z ohranjanjem zaupnosti teh informacij.

Odpoved nastopa

Za vse stave na končnega zmagovalca dogodka velja načelo "vse stave veljajo" (stava ne glede na nastop"), razen če ni navedeno drugače v ponudbi stave ali v pravilih, ki urejajo posamezni šport. Stava na izbiro, ki se dogodka iz kateregakoli razloga ne udeleži, bo tako štela za izgubljeno stavo, če se bo dogodek odvil.

Stave bodo razglašene za nične le v naslednjih izjemnih primerih:

 

• Dogodek/turnir je preklican ali razveljavljen.
• Kraj dogodka je spremenjen.
• Dogodek/turnir je prekinjen/prestavljen in se je začel/ponovno začel več kot 72 ur po prvotno razpisanem datumu.

Sprememba kraja dogodka

Kjer je bila vplačana stava na dogodek in je ta dogodek predmet spremembe prizorišča, bodo vse stave obveljale vse dokler prizorišče ni bilo spremenjeno na domači teren nasprotnika (ali v primeru mednarodnih tekem vse dokler prizorišče ostane v isti državi). Kljub temu si pridržujemo pravico, da razveljavimo vsako stavo, za katero menimo, da je imela sprememba prizorišča znaten vpliv na stavljenje na tisto tekmo.

Tekmovalci z istim imenom

Kadar imata dva ali več tekmovalcev isti priimek in ti tekmovalci niso identificirani z imenom, ekipo (kjer je to ustrezno) ali kvalificirano kvoto, se bo kot izbira smatral tekmovalec z najnižjo objavljeno kvoto.

Če bosta dva ali več tekmovalca imela najnižjo objavljeno kvoto, bodo vložki razdeljeni mednje.

Maksimalna izplačila

Igralec je sam odgovoren, da ostane znotraj tukaj omenjenih omejitev. Omejitve veljajo tako za enojne kot večkratne vrste stav. Kjer je bila vplačana večkratna stava, ki vključuje dogodke z različnimi maksimalnimi izplačili, bo uporabljena najnižja omejitev.

Vse stave so predmet maksimalnega izplačila enemu uporabniku (ali kot je določeno spodaj, skupini povezanih uporabnikov) v enem dnevu, ne glede na vložke, kvote ali število dobitnih vrstic, kot je navedeno spodaj. Stava je sprejeta kot investicija enega uporabnika, razen v spodaj omenjenih primerih.

Vse omejitve za maksimalna izplačila veljajo za enega uporabnika ali skupino uporabnikov, ki delujejo skupaj in so vplačali stave z istimi izbirami, tudi ko gre za vplačilo serije stav z različnimi kvotami in v različnih dneh z uporabo različnih računov ali različnih kanalov. Če menimo, da je bilo na ta način vplačanih več stav, bo celotno plačilo za vse tiste stave skupaj omejeno na eno samo maksimalno izplačilo.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uporabimo naslednje omejitve. Vse omejitve so navedene v €/$/GBP. Če vplačaš stavo v drugi valuti, bo maksimalno izplačilo določeno na podlagi srednjega menjalnega tečaja, ki ga bo nudil XE v trenutku poravnave.

ŠportKriterijMaksimalno izplačilo
Nogomet Vse mednarodne moške tekme, Liga prvakov (po kvalifikacijskem delu), Evropska liga (po kvalifikacijskem delu), Svetovno prvenstvo, Evropsko prvenstvo, Premier League (Anglija), English Championship, League 1 in League 2, Premier League (Škotska), Bundesliga (Nemčija), Ligue 1 (Francija), Serie A in La Liga (Španija) 1.000.000 $
Nogomet Vsa ostala tekmovanja, ki niso navedena zgoraj 200.000 $
Golf Vsi uradni dogodki v sklopu US PCA ali Evropske turneje, stavne možnosti "Zmagovalec dogodka" 500.000 $
Golf Vsi ostali golf turnirji, ki niso navedeni zgoraj, in vse stavne možnosti, razen "Zmagovalec dogodka" 100.000 $
Ameriški nogomet Redna sezona lige NFL, stavne možnosti "Zmagovalec tekem končnice", "Handicap" in "Skupno št. golov" ter "Zmagovalec Superbowla" 250.000 $
Ameriški nogomet Vsa ostala tekmovanja, ki niso navedena zgoraj, in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedene zgoraj 50.000 $
Košarka Vse stavne možnosti "Zmagovalec tekem NBA", "Handicap", "Skupno št. točk" in "Zmagovalec prvenstva NBA" 250.000 $
Košarka Vsa ostala tekmovanja, ki niso navedena zgoraj, in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedene zgoraj 50.000 $
Baseball Vse stavne možnosti "Zmagovalec MLB", "Handicap", "Skupno št. točk" in "Zmagovalec World Series" 250.000 $
Baseball Vsa ostala tekmovanja, ki niso navedena zgoraj, in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedene zgoraj 50.000 $
Konjske dirke – Velika Britanija in Irska Vse ocenjene, skupinske in navedene dirke 500.000 $
Konjske dirke – Irska Premier Handicap in dirke novincev 200.000 $
Konjske dirke – Velika Britanija Dirke v skupini Class 1 in Class 2 500.000 $
Konjske dirke – Velika Britanija in Irska Vse ostale dirke   100.000 $
Konjske dirke - Izven Velike Britanije in Irske Vse dirke 100.000 $
Konjske dirke – Napovedi Vse dirke 50.000 $
Pasje dirke Vse dirke, ki jih v celoti pokriva SIS, vključno s stavljenjem, uradnimi časi in rezultati 100.000 $
Pasje dirke – Napovedi Vse dirke 50.000 $
Pasje dirke – Prenos na TV-ju Vse dirke, ki jih prenašajo v živo Sky Sports ali zemeljski TV kanali (vendar ne na TV kanalih, ki so posvečeni pasjim dirkam) 50.000 $
Pasje dirke – Ostale Vse stave na pasje dirke, ki so bile sprejete v sklopu katerekoli druge dirke, oglaševane pri nas 10.000 $ Vse sprejete stave na pasje dirke, ki niso bile eksplicitno oglaševane pri nas, bodo nične - dobitne ali izgubljene.
Ostali športi Vse stave, ki vključujejo športno izbiro (ki ni navedena zgoraj) – vključno z napovedmi za športne dogodke 50.000 $
Nešportni dogodki Vse stave, ki vključujejo izbiro za nešportni dogodek (npr., X-Factor, Evrovizija itd.) 25.000 $
Tenis Zmagovalec turneje ATP in zmagovalec turnirja 250.000 $
Tenis Zmagovalec turneje WTA in zmagovalec turnirja 250.000 $
Tenis Vse ostale stavne možnosti za tenis in turnirji, ki niso navedeni zgoraj, vključno z ITF, ATP/WTA Challenger in kvalifikacijami za ATP, vendar ne omejeno nanje 25.000 $
Hokej na ledu Vse stavne možnosti "Zmagovalec NHL", "Handicap", "Skupno št. golov" in "Zmagovalec Stanleyjevega pokala" 250.000 $
Hokej na ledu Vsa ostala tekmovanja, ki niso navedena zgoraj, in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedene zgoraj 50.000 $

Kjer je bila stava poravnana in je bil na uporabnikov račun nakazan večji znesek od pripadajočega maksimalnega izplačila, si pridržujemo pravico do spremembe nakazanega zneska, da ta pravilno odraža pripadajočo omejitev. To pravico si pridržujemo kjer je bila stava v celoti zaključena ali kjer je bila stava izplačana prej z uporabo naše funkcije za izplačilo.

Morebitna vprašanja o športnih stavah pošlji podpori uporabnikom.

Pogosta vprašanja o športnih stavah

Sports Betting FAQ

Poišči odgovore na pogosto zastavljena vprašanja o športnih stavah na BetStars.

Podpora uporabnikom

Support

BetStars podpora uporabnikom ti je na voljo 24 ur na dan ter 7 dni v tednu, in ti lahko odgovori na katerokoli vprašanje, ki ga ne najdeš med pogosto zastavljenimi vprašanji.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi tvoje prvo denarno nakazilo in začni igrati na BetStars. Nakazila so varna in hitra.